Uit een studie blijkt dat steeds meer jongeren willen ondernemen. En dat komt ongetwijfeld door de rist van voordelen en mogelijkheden die jonge starters hebben.

Er zijn steeds meer jonge ondernemers. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Die tonen aan dat het aantal starters jonger dan 25 jaar, op vijf jaar tijd met bijna 17 procent is gestegen. Ook het aantal jongeren dat als zelfstandige start in hoofdberoep kent een groei van 20% ten opzichte van vijf jaar geleden.

Trend in zicht
“Ondernemerschap is echt wel hip geworden”, vertelt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Volgens de voorzitter speelt vooral een algemene mentaliteitsverandering een grote rol bij de groei van het aantal jonge ondernemers. “Vroeger werden zelfstandigen gezien als mensen die veel geld hadden of in het zwart werkten. Nu is dat niet meer zo”, vertelt ze. Ook de nieuwe lessenpakketten, met miniondernemingen en studentondernemingen, zorgen er volgens Mattheeuws voor dat zelfstandige worden ‘hipper’ klinkt voor jongeren.

Voordeliger statuut
Bovendien heb je sinds 1 januari van dit jaar als student-ondernemer een voordeliger statuut. Je kunt onder andere genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen en ten laste blijven van jouw ouders. “Wij zijn ervan overtuigd dat student-ondernemerschap meer gepromoot zal worden in scholen waardoor er steeds meer student-ondernemers zullen zijn”, aldus Mattheeuws.

 

Ondernemerschap is echt wel hip gewordenChristine Mattheeuws


Ondernemers op Erasmus
Ondernemen zit dus in de lift. Maar het is niet altijd even makkelijk om als jonge ondernemer, zonder enige ervaring een eigen bedrijf op te richten. Stages kunnen daarbij helpen. En voor de meer ambitieuze starters is er sinds 2009 het internationaal uitwisselingsprogramma: Erasmus voor Jonge Ondernemers. Met dit Europese uitwisselingsprogramma leer je van een ervaren ondernemer hoe je een bedrijf opstart en succesvol runt. En dat in het buitenland.

Wie komt in aanmerking?
Ervaren ondernemers uit 36 verschillende landen nemen deel aan het project, waaronder de 28 EU-lidstaten, IJsland, Turkije, en Macedonië. Als je in aanmerking wil komen moet je in één van de deelnemende landen verblijven, vergevorderde plannen hebben voor het opzetten van je eigen bedrijf of in de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn begonnen of hebben overgenomen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat student-ondernemerschap meer gepromoot zal worden in scholen Christine Mattheeuws


Vruchtbaar project
Net als studenten die op Erasmus gaan, heb je ook bij Erasmus voor Jonge Ondernemers recht op een beurs of financiële steun. De Europese Commissie dekt jouw reis- en verblijfskosten tijdens het bezoek. Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je reisbestemming. Uit een enquête in 2013 blijkt dat het project ook al haar vruchten heeft geleverd. 87% van de start-ups die werden opgericht door deelnemers van dit programma, zijn na drie jaar nog steeds actief. Bovendien zijn de deelnemers, dankzij hun samenwerking, actiever op buitenlandse markten. Een zaak opstarten is dus helemaal niet onoverkomelijk. Als je de verschillende mogelijkheden optimaal benut en je er 100% voor gaat, zal jouw business ongetwijfeld groeien… en blijven groeien. Succes.