In samenwerking met

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Milieu en Landbouw

Dankzij een doelgericht beleid van haalbare, betaalbare en aanvaardbare interne klimaatmaatregelen heeft Vlaanderen haar Kyotodoelstelling voor de periode 2008-2012 meer dan gehaald. Ook voor de doelstellingen die tegen 2020 vervuld moeten worden, zitten wij op schema, dankzij het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

De klimaatverandering is een mondiale uitdaging die om een wereldwijde aanpak vraagt. Daarom blijven we ambitieus en leggen we de lat tegen 2030 nog hoger: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Zoals je weet, heeft de internationale gemeenschap zich eind 2015 tijdens de klimaatconferentie in Parijs geëngageerd om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden en zelfs te streven naar anderhalve graad. Het sluiten van dit akkoord was een bijzonder hoopvol signaal. De snelle ratificering ervan door economische grootmachten als China en de Verenigde Staten, is een belangrijke stap voorwaarts richting concreet wereldwijd engagement.

Energiepact
Vanuit Vlaanderen willen we nu al onze uitgangspositie versterken voor de periode na 2020. Dat was het eerste doel van de Vlaamse Klimaattop, die op 1 december 2016 resulteerde in het Vlaams Klimaat- en Energiepact. Want iedereen is het er intussen over eens: er is nood aan een structurele transitie in alle sectoren en alle geledingen van de maatschappij om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Onze ecologische voetafdruk moet omlaag.

 

In het zuiveren en hergebruiken van afvalwater heeft Vlaanderen een bijzondere expertise opgebouwd – Joke Schauvliege

 

Investeringen van overheid
De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet. Zo is in het afgelopen jaar het aantal installaties met zonnepanelen verdubbeld. Ook de Vlaamse regering heeft intussen heel wat klimaatdossiers uit het Vlaams Klimaat- en Energiepact goedgekeurd en daarvoor de nodige middelen vrijgemaakt. Denk maar aan de renovatiepremie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (80 miljoen euro), de investeringen in energie-efficiëntie van overheidsgebouwen (50 miljoen euro), de investeringen in de landbouw bij het VLIF (3,6 miljoen euro), de onderwijsinvesteringen (43 miljoen euro) en de middelen voor de verdere uitbouw of renovatie van de culturele infrastructuur (13 miljoen euro).

Koploper
Die investeringen lonen. Een kleinere ecologische voetafdruk brengt namelijk heel wat voordelen met zich mee. En ook op financieel vlak is de return groot. Zo zijn er de gezondheidskosten die wij niet moeten maken wanneer de luchtkwaliteit verbetert en kunnen wij opportuniteiten door onze Vlaamse kennis en expertise wereldwijd uitdragen. Bijvoorbeeld in het zuiveren en hergebruiken van afvalwater hebben we al een bijzondere expertise opgebouwd. Daarnaast zijn we in Vlaanderen ook koplopers inzake het sorteren en recycleren van afval, maar ik ben ervan overtuigd dat er daar nog winst te boeken valt.

Trotse koers aanhouden
Technologisch zijn wij Vlamingen bijvoorbeeld tot heel wat in staat. En daar mogen wij gerust nog meer mee uitpakken, al ligt dat niet in onze aard. Om verdere stappen te zetten, moeten we kunnen rekenen op die technologie, maar ook op een breed maatschappelijk draagvlak. Laat je dus niet te snel ontmoedigen of misleiden door negatieve klimaatberichten in de media. Wij mogen met trots terugblikken op de koers die we de afgelopen jaren in Vlaanderen hebben gevaren. Die koers moeten we ook aanhouden. Op verantwoordelijke wijze kijken we vooruit naar de horizon in 2050 waar een koolstofarme samenleving als doelstelling is uitgezet.