In samenwerking met

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën

De Belgische spaarwereld is er een van traditioneel oppotten, maar in deze tijden van hoge inflatie ten opzichte van lage rentevoeten wordt het tijd dat we onze eitjes niet langer in één mand leggen.

Sparen blijft populair
Het traditionele spaarboekje staat onder druk. Enerzijds wil de burger nog graag zijn appeltje voor de dorst bewaren en dus zijn spaarrekening aandikken, maar anderzijds lijken de spaarboekjes een minder interessante keuze te worden door de huidige situatie van een wat hogere inflatie ten opzichte van lage interest. Toch zien we dat sparen in België populair blijft.

Maatregelen voor spaarders
Oppotten of investeren? De regering neemt de nodige maatregelen om spaarders te beschermen, door niet aan de minimumrente te raken, maar tegelijk zal de spaarder ook aangezet worden om meer te investeren in bedrijven. En dus ook in het economische weefsel en in jobs. De vrijstelling voor interesten van gereglementeerde spaardeposito’s wordt bijvoorbeeld gehalveerd tot 940 euro en er wordt tegelijk een nieuwe vrijstelling ingevoerd van 627 euro voor dividenden op aandelen.

 

Deze regering creëert dus ruimte voor wie werkt, spaart en onderneemt.

 

Financiering van bedrijven
De financiering van onze bedrijven moet bovendien makkelijker worden, zodat ze na de opstart ook kunnen doorgroeien. Zo wil de overheid het ecosysteem voor doorgroeiende bedrijven versterken door bijvoorbeeld de instapdrempel voor investeringsfondsen te verlagen en de fiscale aftrek voor pensioensparen en de spaarvrijstelling te verbreden.

Pensioensparen
Het pensioensparen zal vanaf 2018 nog aantrekkelijker worden. Het fiscaal plafond voor pensioensparen bedraagt 940 euro per jaar, met een aftrekpercentage van 30 procent. Voortaan zullen pensioenspaarders de keuze krijgen tussen dat huidige systeem en een nieuwe mogelijkheid: 1200 euro pensioensparen per jaar aan een aftrekpercentage van 25 procent. Daarmee wordt de mogelijkheid verstrekt om pensioenreserve op te bouwen. En tegelijk maken we het voor pensioenspaarfondsen mogelijk om, via bepaalde voorwaarden, een gedeelte van hun assets in infrastructuurprojecten en ondernemingen te beleggen. Twee vliegen in één klap: pensioensparen aanmoedigen en investeringen in economie en infrastructuur stimuleren.

Deze regering creëert dus ruimte voor wie werkt, spaart en onderneemt.