©JohanHanssensIn samenwerking met

Johan Hanssens, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

Onder impuls van Vlaams minister Muyters zet de Vlaamse Regering volop in op innovatie. Nodig om aan de top te kunnen blijven staan en de Europese 3%-norm te behalen voor onderzoek en ontwikkeling. Hoe ver staan we eigenlijk?

In 2017 wordt in de Vlaamse begroting 2017 meer dan 2,7 miljard euro uitgetrokken voor economie, wetenschap en innovatie. Specifiek voor O&O stijgt het Vlaamse budget tot 1,565 miljard euro, blijkt uit de Speurgids 2017. Vlaanderen besteedt daarbij 0,78% van zijn bruto binnenlands product aan O&O, goed op weg naar de 1%-doelstelling (België streeft tegen 2020 ernaar om een derde van de Europese 3%-norm voor O&O te halen uit publieke financiering, red.).

Uitgavenposten voor O&O
De belangrijkste O&O-uitgavenposten vormen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (370 miljoen euro), innovatieprojecten op initiatief  van bedrijven (243 miljoen), de werkingsuitkeringen voor Hoger Onderwijs (216 miljoen), de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten (170 miljoen). Aanzienlijke publieke ondersteuning gaat verder ook naar de vier Vlaamse strategische onderzoekscentra: imec voor nanotechnologie (109 miljoen), VIB voor levenswetenschappen (60 miljoen), VITO voor cleantech en duurzame ontwikkeling (54 miljoen ) en Flanders Make voor de maakindustrie (18 miljoen).

 

Vlaanderen investeert om hotspot van O&O te worden

 

Bedrijfsnetwerken en clusters
Vlaanderen richt zich met een clusterbeleid op samenwerkingsverbanden van Vlaamse ondernemingen met groei-ambities en een internationale blik, die openstaan voor samenwerking met kenniscentra. In 2017 is dat op kruissnelheid gekomen met de erkenning van 14 innovatieve bedrijfsnetwerken en vijf speerpuntclusters in de domeinen logistiek en transport, duurzame chemie en kunststoffen, materialen, energie en agrovoeding. De innovatieve bedrijfsnetwerken worden gesteund voor drie jaar en zijn op korte termijn gericht. De speerpuntclusters krijgen een tienjarige ondersteuning om een langetermijnvisie te ontplooien, verankerd in clusterpacten.

Levenswetenschappen geboost
Voor de levenswetenschappen ging in 2017 de nieuwe vijfjarige beheersovereenkomst met het VIB van start. De dotatie werd verhoogd met 14,7 miljoen euro tot jaarlijks 60 miljoen euro. De ambitie is de moleculaire basiskennis, aanwezig in het VIB, te vertalen naar nieuwe geneesmiddelen, vaccins, diagnostische testen en industriële en landbouwkundige toepassingen. VIB creëerde in totaal 19 spin-off bedrijven met een totale kapitaalinvestering van 930 miljoen euro.

Groei tot innovatieve topregio
Het ‘Discovery Sciences programma’ is daarbij specifiek gericht op het de-risken van onderzoek. Een team met academische en industriële expertise en ervaring in vroegtijdige ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen en agro-biotech toepassingen wordt opgericht om wetenschappelijke doorbraken te vertalen naar interessante toepassingen voor investeerders. Het ‘Grand Challenges-programma’ zal daarenboven een aantal trans-disciplinaire, cross-institutionele, translationele onderzoeksprogramma’s financieren die samenhangen met grote maatschappelijke uitdagingen. Dankzij al deze investeringen zal Vlaanderen verder kunnen uitgroeien tot een innovatieve topregio en wereldwijde hotspot in de levenswetenschappen.