Het idee is niet nieuw. Al decennialang wordt er gesproken en geschreven over jobkwaliteit en jobinhoud. En job sculpting gaat nog een stapje verder. “Job sculpting is het aanpassen of creëren van een job in functie van de sterktes en behoeftes van mensen opdat de job beter zou aansluiten bij die sterktes en behoeftes”, definieert David Ducheyne, chief people officer bij Securex en co-auteur van het boek Mijn werk, maatwerk.

Subjectieve materie 

Het begrip raakt stilaan ingeburgerd, maar toch wordt er tot op de dag van vandaag relatief weinig mee gedaan. “Het blijft een subjectieve materie”, aldus Ducheyne. “Maar uit een onderzoek van Securex bleek wel dat de helft van de werknemers op de Belgische arbeidsmarkt al onbewust hun eigen talenten inbedden in hun job.”

 

Geef twee mensen exact dezelfde job en je zal zien dat de job anders wordt uitgevoerd – David Ducheyne

 

Talenten uitvergroten
Job sculpting hoeft dus geen georganiseerd proces te zijn. Iedereen die in een job terechtkomt, zal proberen die job naar zijn of haar hand te zetten. Probleemtaken worden geminimaliseerd, de talenten worden uitvergroot. Automatisch. Ducheyne: “Geef twee mensen exact dezelfde job en je zal zien dat de job anders wordt uitgevoerd. Zelfs persoonlijke talenten die niet meteen betrekking hebben op de job, worden ingebed. Job sculpting kan heel natuurlijk gebeuren.”

Weg met puur repetitief werk
Staan werkgevers wel open voor zo’n meer persoonlijke aanpak? Want de werkgever moet wel de nodige ruimte krijgen om zijn job te kneden. “In veel bedrijven overheersen nog de klassieke principes, gericht op pure efficiëntie”, stelt Ducheyne vast. “Mensen worden nog te vaak beschouwd als uitvoerders die bepaalde taken in een bepaalde tijd op een bepaalde manier moeten uitvoeren. Dergelijk repetitief werk is een voedingsbodem voor onrust en vervreemding. Werknemers krijgen het gevoel geleefd te worden. Ook bij repetitief werk kan je als bedrijf de saaie routine doorbreken door iets toe te voegen aan de job.”

 

job sculping

 

Plak de job 

En een saaie job is geen pretje aangezien we allemaal langer moeten werken. Ducheyne: “Laat werknemers daarom doen waar ze goed in zijn. Is er iemand die goed is in schrijven? Geef hem of haar een stukje copywriting. Het kan spitsvondige pareltjes opleveren en de werknemer vindt het leuk. Ook naar de zogenaamde uitbolbanen toe is het interessant. Die mensen hebben ervaring, gebruik die dan ook zinvol. Zorg dat de job plakt op de mensen.”

 

Werknemers worden gescreend, maar er is nog een groot verschil tussen theorie en praktijk – Anneleen Andries

 

Theorie vs. praktijk 

Gelukkig is er binnen de bedrijfswereld steeds meer aandacht voor talent management, passie en zingeving. Al is er nog veel werk aan de winkel. “Werknemers worden gescreend, maar er is nog een groot verschil tussen theorie en praktijk”, merkt Anneleen Andries, medeoprichtster van consultantbureau A Kwadraat, op. “Walk your talk blijft een moeilijke oefening. En dan kijk ik vooral naar de line managers. Zij hebben de sleutel op de werkvloer in handen en moeten in dialoog treden met de werknemers.”

Go with the flow
Net daar wringt nog vaak het schoentje. Het hele proces is best tijdrovend. “Een schrikreactie kan het spijtige gevolg zijn”, aldus Andries. “Wat moeten we allemaal aan onze werknemers vragen? Levert het wel iets op? Bedrijven moeten die stap durven nemen.” Maar het kan ook allemaal informeler. Ducheyne: “Ik zou de raad geven: laat het natuurlijk gebeuren en vertel het niet aan HR-afdeling. Want zij denken: ‘Een extra taak betekent een hoger loon.’ Terwijl geld voor de werknemer in deze zaak geen drijfveer mag zijn. Je maakt je job leuker, daar is het om te doen.”