In samenwerking met

Joachim De Vos, CEO Living Tomorrow en TomorrowLab

De wereld verandert aan lichtsnelheid. Steden groeien en evolueren tot wereldwijde centra van communicatie, handel en cultuur. Ze zijn onze toekomst: 70 procent van de wereldbevolking woont weldra in steden. Maar steden zijn even kwetsbaar als ze sterk zijn.

Slimme mobiliteit
70 procent van de steden voelt de gevolgen van klimaatopwarming al, 90 procent van alle steden wereldwijd ligt in een kustgebied. Grootsteden verbruiken samen meer dan twee derde van alle nodige energie op aarde en stoten 70 procent van alle CO2 uit. Daarom moeten smart cities meer zijn dan steden die zich uitsluitend focussen op slimme mobiliteit of veiligheid. Steden kunnen wel degelijk het verschil maken in de strijd tegen de klimaatverandering: burgemeesters staan oog in oog met de burgers voor de beslissingen die ze nemen. Ze kunnen ook, veel meer dan regionale, nationale of Europese overheden, meteen de impact zien van hun daden.

Sterke samenwerkingsverbanden
Steden dienen zich te verenigen tot sterke regionale samenwerkingsverbanden die samen investeren, met slimme technologie, in ieders toekomst. En dat gaat vooral over de vijf grote schaarstes die we op deze planeet rijk zijn en die onder druk staan van de bevolkingstoename: water, gezondheid, voedsel, energie en natuurlijke grondstoffen. Slimme waternetwerken kunnen tot 30 procent water besparen. Vergeet niet, water is de belangrijkste reden waarom we nu dubbel zo lang leven als 100 jaar geleden.

 

De impact van innovatie laat zich meten dankzij één gemeenschappelijke taal: data.

 

Autonome e-mobiliteit
Moedige maatregelen voor autonome e-mobiliteit en slimme logistiek kunnen de levenskwaliteit sterk verbeteren: minder vervuilde lucht, minder lawaai, meer vrije ruimte, efficiënter en veiliger verkeer. Korte voedselketens en stadslandbouwinitiatieven kunnen de steden van morgen voeden op een duurzame en gezonde manier. Alternatieve energie, slimme energie- en warmtenetwerken kunnen ons helpen om minder energie te verbruiken en fossielarm te produceren. Oplossingen rond recyclage en slim afval kunnen onze voetafdruk op aarde gevoelig verkleinen.

Innovatie meten
Maar om al deze initiatieven goed te kunnen sturen en de impact van innovatie te meten, moeten we werken aan één gemeenschappelijke taal tussen steden en haar inwoners: data. Vroege initiatieven, zoals S-LIM in Limburg, zijn veelbelovend. Data zorgen namelijk voor samenwerking en kennis. Deze kennis zetten we om in wijsheid. Wijsheid zorgt ervoor dat we een toekomst kunnen bieden aan duurzame steden waar ook onze kinderen en kleinkinderen veilig, gezond en verantwoord kunnen leven. Daarom dient er met een strategisch inzicht te worden geïnvesteerd in de slimme stad van morgen. Daar helpen wij in Vlaanderen reeds meer dan 50 steden mee.