Vlaanderen vergrijst. In 2030 zal één Vlaming op vier 65 jaar en ouder zijn. Het aantal 80+’ers in de totale Vlaamse bevolking zal dan 7 procent bedragen. De levensverwachting staat in Vlaanderen intussen op 78,9 jaar voor de jongens en onze meisjes hebben al een levensverwachting van 83,7 jaar. Schitterend natuurlijk, temeer omdat vele mensen in goede gezondheid oud worden.

Zo lang mogelijk thuis
Maar we weten allemaal dat de jaren kwaaltjes met zich meebrengen. Kwaaltjes kunnen kwalen worden, en soms evolueren ze tot chronische, aanslepende gezondheidsproblemen. De organisatie van onze zorg moet zich naar die nieuwe ontwikkelingen buigen zonder te barsten. Ons uitgangspunt is en blijft dat we de mensen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te verblijven, ook met een stijgende zorgnood.

De patiënt centraal
Daarbij zijn het de wensen en de doelstellingen van de patiënt die de organisatie van de zorg en hulp bepalen. Meer dan ooit verschuift de focus naar de patiënt: wat heeft die nodig om te blijven functioneren in zijn omgeving? Welke kracht, hulp en mogelijkheden kan hij zelf inzetten? En hoe kunnen zijn zorgverleners daarmee rekening houden? Hoe kunnen ze met elkaar én met de patiënt samenwerken?

 

Het is belangrijk dat gegevens over een patiënt gedeeld kunnen worden, met zijn goedkeuring

 

Dé kans voor zorgmodel
De organisatie en financiering van onze zorg moet een zorg verwezenlijken die zo goed mogelijk aansluit bij wat de patiënt nodig heeft. Dit willen we met de Vlaamse sociale bescherming realiseren. Er komen met de zesde staatshervorming heel wat federale bevoegdheden over die de Vlaamse overheid moet behartigen, zoals de financiering van ouderenzorg, hulpmiddelen en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Dat is een unieke kans om een nieuw zorgmodel op te bouwen, waarbij de samenwerking rond de patiënt zo goed mogelijk verloopt.

Gegevens delen
Voor die samenwerking is het belangrijk dat gegevens over een patiënt gedeeld worden. Gegevens over iemands medicatiegebruik bijvoorbeeld, kunnen nu al via het Vitalink-platform gedeeld worden. In deze evolutie mogen we de patiënt niet vergeten. Gegevens delen kan daarom alleen na de zogenaamde patient consent. De patiënt bepaalt dan uitdrukkelijk zelf wie toegang tot zijn/haar gegevens krijgt of niet.

Kwalitatieve gezondheidszorg = must
Een uniek loket voor alles waar de patiënt met zijn vragen over sociale bescherming terecht kan en laagdrempelige informatieverstrekking vanwege de zorgverlener zijn bij al het voorgaande een must. Dergelijke ontwikkelingen houden ook risico’s in. Het wordt voor de patiënt soms moeilijk om te volgen, te begrijpen en te weten waar hij/zij terecht kan. De evolutie alle kansen geven en tegelijk een baken zijn, is de kwalitatieve gezondheidszorg die we voor alle Vlamingen nastreven.