In samenwerking met

Jiska Verhulst, Transitiemanager Circulaire Economie bij OVAM

Onlangs las ik een artikel over een vrouw die een experiment ondernam. Ze zou drie weken zonder restafval leven. Geen praatjes, maar actie. Maar ze botste al snel op de weerbarstige realiteit.

Doen wat mogelijk is
Wegwerpplastics zijn bijna onvermijdelijk in het huishouden. Het allemaal in één keer perfect willen doen, bleek voor deze vrouw erg ontmoedigend. Pas bij het besef dat doen wat mogelijk is ook al een verschil maakt, kwam het enthousiasme terug en bleek de verandering ingezet. Een blijver die langer dan drie weken duurde.

Afvalvrij op grote schaal
Ook op grotere schaal, moeten we afvalvrij leren leven. Onze hele economie moet de omslag maken naar een circulaire economie die minder grondstofintensief is, en minder uitstoot en afval produceert. Economisch gezien spreken de voordelen van zo’n omslag boekdelen. Het zou de behoefte aan materialen in Europa tegen 2030 met ongeveer 20 procent doen verminderen en het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro kunnen besparen.

Kleine, innovatieve niche
Vandaag kloppen de meest innovatieve spelers trouwens al aan de deur. Zij vormen een nu nog kleine, maar belangrijke niche die het toepassen van de circulaire principes onderwerpt aan de harde test van de markt. Wil de consument mee? En krijgen we de financiering wel rond? Zoals bij onze afvalvrije heldin, komen de belangrijkste antwoorden niet uit de theorie, maar door te ploeteren, proberen en improviseren. De perfectie nastreven, maar tegelijk de imperfectie omarmen. Dat lijkt de enige weg om taaie vraagstukken rond een circulaire economie aan te pakken.

 

De belangrijkste antwoorden komen niet uit de theorie, maar worden in de praktijk geleerd.

 

Circulaire aankooptrajecten
Overheidsorganisaties, kennisinstellingen, ondernemingen, universiteiten en ngo’s moeten zich daarbij samen rond die klus zetten. Het goede nieuws is dat het ook écht gebeurt. Binnen de Green Deal Circulair Aankopen bijvoorbeeld engageerden zich meer dan 150 organisaties en bedrijven om aan de hand van 200 pilootprojecten hun aankooptrajecten meer circulair te maken. Begin dit jaar nog gingen 70 nieuwe circulaire economieprojecten van start, met steun van de Vlaamse overheid, goed voor een totaalbedrag van bijna 11 miljoen euro.

Portie lef
Dat de circulaire economie in Vlaanderen lééft, staat buiten kijf. Nu nog een portie lef om ook de komende jaren te experimenteren met nieuwe ondernemingsmodellen, innovatieve technologieën en vernieuwende beleidsinstrumenten. Als we daarvoor gaan, komen we al een heel eind verder. Zo volgt het enthousiasme. Zo wordt er verandering in gang gezet. Een blijver die langer dan drie weken duurt.