In samenwerking met

Jean-Michel Scheuren, co-founder Biomimicry Belgium

We denken vaak dat technologiën voortvloeien uit de menselijke creativiteit en productiviteit. Toch kunnen we de natuur nog steeds bestempelen als een voorbeeld, als we zien hoe ze omgaat met vele ingewikkelde processen. Laten we dan ook meer kijken dan naar wat we van die natuur kunnen leren.

Onze planeet heeft strikte limieten om menselijke activiteit te ondersteunen. Door die limieten te overschrijden, stimuleren we de klimaatverandering om tegen een alarmerende vaart af te stevenen op gigantische milieu- en samenlevingsrampen. Er is een dringende nood om ons te focussen op echte doorbraken. Daarom moeten we overwegen of we op deze manier met innovatie verder willen omgaan. We moeten ophouden met de stapsgewijze en lineare ‘verandering zoals altijd’ aanpak en meer complexe werkwijzen omarmen, net als innovaties die disruptief werken.

Toewijding
Al sinds mijn kindertijd wijd ik me aan duurzaamheid en ben ik gepassioneerd door vernieuwing. Ik begreep dan ook meteen het gigantische potentieel dat de natuur te bieden heeft voor de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten, dienstverleningen en organisatorische werkwijzes. Met zo’n 4 miljard jaar evolutie en trial and error, is de natuur ons grootste reservoir voor vernieuwing.
Leonardo da Vinci zei al: “Kijk naar de natuur, daar ligt je toekomst”, en hij had gelijk. De manier om natuurlijke processen na te boosten om zo disruptieve en duurzame technologiën te ontwikkelen, noemen we biomimicry. Ik was er snel van overtuigd dat deze disruptieve innovaties vinden één van de meest dringende uitdagingen was, omdat die onze levensstandaard kunnen behouden én verbeteren. Daarom besloot ik om samen met een partner Biomimicry Belgium op te richten: een Belgisch netwerk tussen biomimicry-experten en Novobium, een start-up die milieutechnologiën ontwikkelt aan de hand van biologische processen.

 

Naar mijn mening kan elke organisatie profiteren van biomimicry

 

Biologische processen
In een recent onderzoek van de Business and Sustainable Development Commission, werd berekend dat de duurzaamheidsdoelen tegen 2030 12 biljoen in economische kansen bedraagt. Elke organisatie kan dan ook profiteren van biomimicry. Voorbeelden en succesverhalen vind je al in verschillende sectoren. In de bouwsector met slimme materialen of architectuele en verstedelijkingsprojecten, in biotechnologie met de ontwikkeling van nieuwe, beloftevolle geneeswijzen of disruptieve processen in de duurzame scheikunde, in de ICT-sector met neuronennetwerken, in management met nieuwe zelfwerkende en gedecentraliseerde, organiserende werkwijzen, of zelfs in de financiële sector met peer-to-peer en blockchain-handel.

Wat brengt de toekomst
Maar biomimicry is wel inherent aan trans- en multidiscipliniteit en moet muren slopen tussen ingenieurs, designers, zakenmensen en biologen. Mijn geheim is inzetten op specifieke hulpmiddelen, psychometrische facilliteiten en op een sterk netwerk van experten. Ik ben dan ook benieuwd om te zien wat de toekomst zal brengen voor biomimicry, humanistisch design en artificiële intelligentie. Ik heb het volle vertrouwen in deze tak die een grote rol zal spelen bij het creëren een herstellende en welvarende menselijkheid.