In samenwerking met

Jan De Backer, CEO Fluidda

“Ik sta met plezier op ’s morgens. Ik klap in mijn handen en zeg tegen mezelf dat dit een geweldige dag wordt.” De fans van de film Jerry Maguire herkennen deze uitspraak van het personage Dicky Fox waarschijnlijk wel. Wat mij betreft is deze levenswijze zowel de oorzaak als het gevolg van ondernemerschap.

Het geloof dat je zelf met jouw team het verschil kan maken in deze samenleving, vaak in tegenstelling tot wat anderen tegen je zullen zeggen, is een conditio sine qua non voor het uitbouwen van een succesvol bedrijf. Dat proces van het uitbouwen geeft gelukkig zoveel energie en adrenaline, dat je elke dag gedreven opstaat, om het bedrijf weer iets dichter bij haar doel te brengen.

Grote drempel bij ondernemers
We leven in een tijd waar de drempel voor ondernemen nog nooit zo laag geweest is. Er is veel investeringsgeld beschikbaar, incubatoren zijn wijd verspreid en binnen het domein van de IT zijn er veel opportuniteiten die geen bijzonder grote investeringen vereisen. Toch lijkt er nog steeds één hele grote drempel te bestaan in onze contreien: faalangst.

 

Alle ondernemers waar ik mee praat zijn het erover eens dat wij in Vlaanderen niet goed om kunnen met falen

 

Falen is oké
Het is een veelbesproken onderwerp en alle ondernemers waar ik mee praat zijn het erover eens dat wij in Vlaanderen niet goed om kunnen met falen. Vele phd-thesissen kunnen over dit onderwerp geschreven worden maar het feit is, dat als we van onze regio een bruisend ondernemerslandschap willen maken, we de jonge ondernemers een omgeving moeten kunnen aanbieden waarin het risico op fataal falen beperkt wordt, maar waar beperkt falen oké is.

Brede aanpak voor opportuniteiten
Wat in het geval van FLUIDDA duidelijk heeft geholpen, was de zoektocht naar innovatie op het kruispunt van disciplines. Onze core business is een combinatie van traditionele medische beeldvorming en methodes uit de lucht- en ruimtevaartwereld die toelaten extra informatie uit de statische beelden te halen. Binnen deze bredere aanpak zijn er zoveel mogelijkheden dat wanneer een bepaald idee niet werkt – beperkt falen – de ervaring wel leidt naar andere opportuniteiten.

Automatische internationalisering
Dit soort situatie is vaak makkelijker te verkrijgen door disciplines te combineren, eerder dan binnen een discipline in de diepte trachten te innoveren. Deze aanpak leidt haast automatisch naar een internationalisering waarbij landsgrenzen en bijhorende mentaliteit snel wordt overschreden. Andere culturen hebben minder problemen met falen waardoor je als ondernemer ook meer zelfvertrouwen krijgt in dit internationale kader.

Award voor ondernemersschap
Tot slot is het actief promoten van vertrouwen binnen het team van bijzonder groot belang. Je hebt als ondernemer weinig of geen vangnetten die binnen grotere bedrijven wel bestaan. Je moet dus vertrouwen op je team en dit vraagt actieve aandacht. Ik ben er wel echt van overtuigd dat in vele jongeren groot ondernemerstalent schuilt en hopelijk kunnen zij met deze tips op een bepaald moment ook een award voor ondernemerschap in de lucht steken. Ik wens het hen alvast van harte toe, want het is een fantastisch gevoel!