Je kapitaal laten opbrengen? Dan heb je een waaier aan mogelijkheden, maar om mooie resultaten te boeken, is een weloverwogen beslissing noodzakelijk. Overweeg ook beleggingen op lange termijn in zogenaamde groeilanden, want die renderen.

Met groeilanden wordt verwezen naar landen die in termen van hun economische structuur evolueren naar die van de Verenigde Saten, Europa of Japan. Zowel de juridische als structurele evoluties in die landen, zorgen voor een economische groei die veel sterker is dan in de ontwikkelde landen. En als die economische groei zich ook weerspiegelt in prestaties op de beurs, heb je al belegger een grote kans om daar mooie rendementen mee te halen.

Economische groei verloopt echter niet steeds aan hetzelfde tempo. Bovendien stuiten landen en samenlevingen vaak op (onverwachte) uitdagingen of nodige hervormingen. Die onzekerheid of verandering laat zich vertalen op de beurzen. Op langere termijn klimmen beurzen namelijk naar hogere niveaus met golfbewegingen, in het vakjargon aangeduide met ‘volatiliteit’.

 

Wat betekent dat nu voor jou als belegger, die net wil profiteren van het aantrekkelijke groeipotentieel van groeimarkten?

 

Let vooral op voor economieën die afhankelijk zijn van grondstoffen. De prijzen zijn immers historisch laag. Tegelijk zullen netto importeurs van grondstoffen zoals India, China of Oost-Europa er net wel baat bij hebben.

Op lange termijn echter, verwachten specialisten weer een stijging van de grondstofprijzen, zodat ook de exporterende landen zoals Brazilië, Peru of Zuid-Afrika het potentieel weer kunnen benutten. Op korte termijn is selectiviteit dus zeker aangewezen, zowel op basis van regionale als sectoriële keuze.

 

bnp

 

Daarnaast zijn er erg veel beleggingen in ontwikkeling waarbij criteria van sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid worden toegepast bij de selectie van bedrijven (SRI : Social Responsible Investments).

De toepassing van deze criteria vindt zijn weg in een steed breder gedeelte van het productenaanbod van onder meer BNP Paribas, waaronder ook dat van de groeimarkten. Zo krijg je de mogelijkheid om financieel rendement te combineren met sociaal verantwoord ondernemen en investeren.

Rendement behalen uit kapitaal kan enkel door te investeren of te beleggen. Binnen het ruime aanbod aan keuzes bieden groeilanden op langere termijn één van de meest aantrekkelijke perspectieven. Hou daarvoor wel steeds je eigen beleggingshorizon en risicobereidheid voor ogen.
En vergeet niet: Rome is niet op één dag gebouwd.

 

P1510081_ears