We leven in Vlaanderen 2.0, we gaan aan de slag volgens Werken 2.0 en doen dat in de Industrie 4.0. De digitale generatie is weer aan zet.

Machines die met mekaar konden praten, het kwam vroeger alleen in tekenfilms voor. Nu is het realiteit geworden. De industrie staat immers voor een nieuwe omwenteling. Niet voor niets wordt gesproken van Industrie 4.0. Het internet heeft ook op dit vlak nieuwe zaken mogelijk gemaakt.

Machines die met elkaar praten
Industrie 4.0. is overigens beter bekend onder de benaming ‘Internet der dingen’ of in het Engels Internet of Things (IoT): machines die met mekaar kunnen communiceren. Denk maar aan een slimme meter die elke maand de stand van het verbruik van gas en elektriciteit doorgeeft aan een centrale zonder dat nog een controleur moet langskomen. Of aan een machine die zelf aangeeft wanneer ze moet worden gesmeerd. Of denk aan een distributieautomaat die automatisch een signaal geeft als een bepaald product (bijna) uitgeput is. Of nog: RFID-tags op een product, die informatie via radio-signalen overbrengen, zodat de machine weet welke bewerkingen er nog uitgevoerd moeten worden.

 

België loopt wat achterop inzake Industrie 4.0 – Frank Deschuytere

 

België heeft achterstand
“België loopt wat achterop inzake Industrie 4.0”, zegt Frank Deschuytere, ceo van Option, een specialist in draadloze communicatie tussen machines onderling. “Bij ons is er bijvoorbeeld nog discussie over wie de slimme meters gaat betalen: de netbeheerder of de consument? In de VS is die discussie al uitgeklaard. Daar neemt de netbeheerder de investering op zich. Dat komt ook door de grotere afstanden die er overbrugd moeten worden. Het voordeel is er groter. Bovendien genieten de ontwikkelaars ervan een schaalvoordeel.”

Alles staat open
Waar Industrie 4.0 precies gaat toe leiden, staat nog open. Maar dat de ontwikkeling mogelijkheden geeft, is duidelijk. Deschuytere: “Er zijn twee aandrijvers voor een verdere doorbraak. De eerste is het efficiënter maken van de productieprocessen, bijvoorbeeld door de servicekosten te verlagen. Sensoren die metingen uitvoeren worden ook steeds vaker standaard ingebouwd in toestellen en machines. En de tweede zit in de mogelijkheid om via een betere kennis van de behoeften van de klant nieuwe producten met een hogere meerwaarde te gaan vermarkten.”

Kmo’s vs. grote bedrijven
Industrie 4.0 is – in tegenstelling wat velen misschien denken – niet voorbehouden voor grote ondernemingen. “Integendeel. We zien bij onze klanten dat de bereidheid bij kmo’s vaak groter is dan die bij grote ondernemingen. Dat komt omdat ze vlotter hun productieprocessen kunnen aanpassen”, aldus nog Deschuytere. Een echte boost komt er wellicht op het moment dat er meer duidelijkheid komt over de communicatiestandaarden voor het uitwisselen van informatie tussen de machines. Die zullen wellicht worden gezet door de Googles, Intels en Qualcomms van deze wereld.

 

Met nieuwe technologie ’springen’ signalen van een ingesloten container naar een andere contaner tot er eentje de informatie kan doorsturen naar de buitenwereld – Wim Van Daele

 

Springende signalen
Ondertussen worden op het terrein niettemin al tal van initiatieven genomen. Zo liet Track4C een nieuwe mogelijkheid ontwikkelen om containers te volgen. Als de laadkisten gestapeld worden, is de kans immers groot dat de communicatie die ze uitsturen – over bijvoorbeeld temperatuurgegevens van bederfbare goederen – niet meer wordt opgevangen. “Daarom werd de oplossing gezocht in een technologie waardoor signalen van ingesloten containers van container naar container ‘springen’ tot ze een container vinden die het signaal wel kan doorsturen naar de buitenwereld”, zegt woordvoerder Wim Van Daele van iMinds, het onderzoeksplatform waarop Track4C een beroep heeft gedaan. Het combineert de expertise van 900 onderzoekers aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn zowel mensen die beslagen zijn op technologisch vlak als op het vlak van ethiek en privacy.

Safe & secure
Een van de heikele thema’s in het internet der dingen blijft namelijk die van de databeveiliging. “Maar we doen er alles aan om daarvoor oplossingen te zoeken. We zijn daar permanent mee bezig omdat we weten dat dit cruciaal is”, meent Deschuytere. Hetzelfde geldt voor de privacy van de gebruikers. In ieder geval vormt dat geen onoverkomelijk obstakel voor de verdere evolutie van Industrie 4.0. Welkom.