1. Eenzelfde munt

“Wie exporteert naar de VS loopt een wisselrisico. Wanneer je de verkoopsom ontvangt, moet het bedrag immers worden omgezet naar euro. En dat kan bij een gestegen koers voor de dollar leiden tot een meeropbrengst of bij een daling van de koers van de Amerikaanse munt tot een minderontvangst. Een van de oplossingen is dat een bedrijf ter plaatse produceert. Dan heeft het in dezelfde markt zowel kosten als opbrengsten en loopt het minder wisselkoersrisico’s. Daarnaast kan het bedrijf ook termijncontracten afsluiten bij de bank.”

2. Nul is utopie

“Een onderneming die een lening afsluit waarvan de rentevoeten aangepast kunnen worden, loopt een renterisico. Bij een stijging van het rentepeil zullen de intrestlasten hoger liggen dan aanvankelijk gedacht. Maar ook het omgekeerde kan. Voor een langere periode lenen tegen een hoge rente, terwijl ondertussen de marktrente daalt en het bedrijf voor langere tijd tegen hogere rentes aankijkt. Het renterisico tot nul herleiden, is wellicht een utopie. Maar financiële afdelingen kunnen wel een aantal indekkingen afsluiten om ongewenste effecten tegen te gaan.”

3. Plafond voor grondstoffen

“Grondstoffen kunnen aardig in prijs schommelen. Het is echter vaak de bluts met de buil. Veel kan je er niet aan doen. Je kunt een termijncontract afsluiten, waardoor je gedurende een periode zeker bent van de aankoopkosten. En in sommige sectoren kan je een clausule opnemen in je verkoopcontracten waardoor je bij bepaalde prijsstijgingen van grondstoffen een toeslag kunt vragen. Dat wordt gedaan in de transportsector als de dieselprijs een bepaald plafond overschrijdt.”

4. Brokkenpiloten betalen mee

“De kosten van een wagenpark kunnen hoog oplopen. Sommige bedrijven vangen dat op door een all-in-contract te sluiten met de leasingmaatschappij. Daardoor weten ze perfect wat een wagen hen zal kosten. In ons bedrijf doen we dat anders. Wij sluiten geen omniumverzekeringen af en dragen het risico zelf. Wel zullen we de bestuurders die tijdens een jaar tweemaal een ongeval in fout hadden, vragen een deel zelf te betalen. Uiteindelijk komt dat goedkoper uit want de grootste brokkenmakers zijn chauffeurs tussen 30 en 45 met een leasingwagen.”

 

risico

 

5. Online onderschat

“Cybercriminaliteit is een never ending story. Het risico ervan wordt bovendien zwaar onderschat. Vooral kleinere bedrijven lopen een groot risico. Grotere ondernemingen hebben doorgaans een eigen informaticadienst die hiervoor gevoelig is, bovendien hebben ze er doorgaans ook een groter budget voor. Maar het is niet eenvoudig op te lossen. Je kan beter aan een externe firma een beoordeling vragen van de risico’s en hoe die zo efficiënt mogelijk in de hand gehouden kunnen worden. ”

6. Imago is alles

“Hoe belangrijk is de reputatie van een bedrijf? Voor een bedrijf dat zich op de consumentenmarkt richt, is de gevoeligheid groter dan voor een onderneming die zich op andere firma’s richt. Denk maar aan een voedingsbedrijf. Een naald die in een pot voeding terechtkomt, kan een bedrijf te gronde richten. Wij zitten in de bedrijvenmarkt. Bij ons is het vooral van belang dat we de reputatie van onze klanten hoog houden.”

7. Personeelszaken

“Soms gebeurt het dat je personeel goederen fysiek ontvreemdt Dat kun je wellicht vrij goed onder controle houden als je de nodige maatregelen neemt en investeringen doet. Denk maar aan camerabewaking en sassen. Maar ook hier is het altijd een afweging tussen kosten en opbrengsten. Veel moeilijker te bestrijden, is wellicht de cybercriminaliteit van personeelsleden die iets naar de eigen rekening overschrijven. Dat valt minder op.”