Series als Het Eiland of The Office bewijzen het: ieder bedrijf heeft zijn eigen, unieke boel individuen. Een rijke cultuur aan personages/werknemers vind je ook in het dagelijkse leven terug. Maar wat houdt zo’n bedrijfscultuur allemaal in?

De meeste mensen spenderen een groot deel van hun leven op het werk, omringd door andere mensen met andere taken en andere interesses. Een onderneming vormt een boeiende mix van verschillende werknemers en wordt daarenboven steeds omhuld door een eigenzinnige bedrijfscultuur. Zo’n cultuur kun je zowel intern invullen als extern uitdragen. Maar hoe gaat dat in z’n werk?

 

 

Een onderneming moet goed weten wie ze zijn en waar ze staan. Als werknemer moet je zien of een bedrijfsvisie matcht met je eigen waarden en normenGerda Herbots

 

 

Bedrijfscultuur = team spirit

Een werkplek is bijna altijd onderhevig aan bepaalde set waarden en normen. Een zekere bedrijfsfilosofie als het ware, en bij de ene is die al wat meer uitgesproken dan bij een andere. Voor Elly De Winter, die verantwoordelijk is voor corporate communication bij uitgeverij Van In, draait een bedrijfscultuur voornamelijk om het teamgevoel. “Ik versta onder ‘bedrijfscultuur’ het samen voor een duidelijk gesteld doel gaan. Om daarin bevestigd te worden en de kans krijgen om dingen te verwezenlijken. De interactie van mensen ondereen en hoe zij elkaar creatieve ideeën aanreiken hoort daar ook bij.”

Corporate business team office meeting.

Eigen waarden en normen

Die creatieve ideeën moeten natuurlijk binnen een bepaald plaatje passen, binnen een zekere missie of visie die een bedrijf naar de buitenwereld toe wil duidelijk maken. “Die visie moet helder zijn en komt in de praktijk overeen met wat er gezegd wordt”, aldus Gerda Herbots, HR-generalist en consultant van hrexpert.be. “Een onderneming moet goed weten wie ze zijn en waar ze staan. Als werknemer moet je tegelijk zien of een bedrijfsvisie matcht met je eigen waarden en normen.” Want een miscommunicatie tussen visies kan leiden tot een ontevreden werkkracht en een werknemer is en blijft uiteindelijk wel ambassadeur van een bedrijf. “En er is niets erger dan je personeel dat niet goed kan praten over zijn werkgever.”

 

 

Openstaan voor nieuwe ideeën of manieren van werken zorgt voor een dynamiek die vandaag meer dan ooit nodig isElly De Winter

 

 

Ivoren toren

Tevredenheid van het personeel is dan ook redelijk prioritair. Maar welke rol speelt een leidinggevende daar precies bij? “Ik vind dat het EQ, de emotionele intelligentie, van een CEO even belangrijk is dan het IQ”, aldus Herbots. “Het is dankzij je mensen dat het werk gedaan wordt. Daarom moet je je regelmatig laten zien in plaats van in je ivoren toren zitten. Zichtbaarheid is wel degelijk belangrijk.” Voor een CEO van kleinere of middelgrote bedrijven is dat misschien iets meer vanzelfsprekend dan bij grote, internationale ondernemingen, voegt Herbots daaraan toe, maar in beide gevallen zeker niet onoverkoombaar.

Affiniteit

Als CEO moet je vooral je personeel wíllen bijstaan, meer nog: “Een CEO moet iemand zijn die authentiek en innovatief is, die met passie zijn team motiveert,” vindt De Winter. “Openstaan voor nieuwe ideeën of manieren van werken zorgt voor een dynamiek die vandaag meer dan ooit nodig is.” Zo ontstaat er niet alleen affiniteit tussen leidinggevende en personeel, maar ook bij collega’s onder elkaar. Want goede ideeën die gesmaakt worden, vinden altijd wel hun plaats binnen een bedrijf. En die voorstellen hoeven niet altijd even formeel te zijn. “We hebben vorige maand bijvoorbeeld onder andere een short-ski gedaan, georganiseerd door een aantal collega’s. We hebben zelfs een Van In-band die optreedt wanneer ze de kans heeft (lacht).”

 

 

Het EQ, de emotionele intelligentie, van een CEO even belangrijk is dan het IQGerda Herbots

 

 

Zonder je team

Collegialiteit en teamwork maken werken in een bedrijf niet enkel aangenamer, maar lijken ook noodzakelijk. Voor Herbots vormt het wij-gevoel zelfs een primaire factor. “Je werkt voor dezelfde organisatie, je hebt dezelfde doelstelling waar je samen aan werkt. Maar ik vind wel dat iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft gedaan, extra in de bloemetjes mag gezet worden.” Het kan volgens haar dan ook zeker geen kwaad om eens na te denken over wat je zou zijn zonder je team, en wat je team op zich dan weer zou zijn zonder een CEO. De Winter: “Een CEO is zeker de stuwende kracht, maar als je wilt dat een idee doorsijpelt, moet het eerst gedragen worden door een groep. En zo werk je dan samen iets helemaal uit.” Dat mag je dan als groep verder dragen met een zekere fierheid, zowel voor het product of dienst als voor het onderlinge teamgevoel.

Crowdfundingwet in gang gezet

Een concrete toepassing van de crowdfundingwet is sinds 1 februari van kracht, waardoor het financieren van een dergelijk project fiscaal aantrekkelijker zal worden. Dat dankzij een belastingvermindering van 30 tot 45 procent en een vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen. Crowdfundingplatformen worden door deze wet ook verplicht een vergunning te bekomen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FMSA).