“Onze industrie zal “4.0” zijn, of zal niet zijn”, zegt Herman Bruyninckx. “En de “slimme robot” moet daarin een sleutelrol spelen. Er is een dringende nood aan een breed en privaat gestuurd actieplan om ervoor te zorgen dat we zowel de robots, de mensen, als de investeringen bij elkaar krijgen om die toekomst te realiseren.

In Industrie 4.0 moet het internet voor de vierde industriële revolutie zorgen. De term uit gidsland Duitsland werd in Vlaanderen en Nederland politiek verankerd als Flanders Make en Smart Industry. Andere termen zijn Internet of Things, of Connected Car. Welke vlag de lading ook dekt, een heruitvinding van de industrie kán niet uitblijven: ook zonder technologische revolutie worden computers, sensoren en motoren steeds krachtiger én goedkoper.

Nieuwe inzichten
Voorlopig surft Industrie 4.0 mee op de ICT golf: we doen wat we al deden maar met meer ICT. Als je dan innovatie verwacht van “big data” of “machine learning” maak je twee denkfouten: computerkracht kan laagbetaalde arbeid vervangen, en goedkope robots kunnen overal ingezet worden. Échte vooruitgang moet echter gebaseerd zijn op nieuwe inzichten over de fysische wetmatigheden die brute schaalvergroting in de weg staan: het ICT succes kán niet herhaald worden in de driedimensele mechanische wereld, met zijn andere schaalwetten, en zijn fysische onvolmaaktheden die abstracties achter simpele digitale interfaces niet overleven.

Tijd voor actie
Industrie 4.0 heeft dus nood aan heel nieuwe soorten robot-belichamingen, software en ingenieurs. Daarom is het nú tijd voor actie: focus universitaire opleidingen nu eens écht op multidisciplinair systeemdenken, en negeer niet langer dat énkel grootschalige private initiatieven de vereiste R&D investeringen kunnen dragen. Want de ICT-(r)evolutie maakt één ding duidelijk: ze kwam er niet door traditioneel gestimuleerde academische innovatie op basis van Europees of nationaal overheidsgeld, maar door de private kracht van internetgiganten.

Moed en durfkapitaal
Er is ook goed nieuws: binnen zo’n 100km rond Eindhoven (ja, “onze” Industrie 4.0 kan alleen maar Vlaams/Nederlands/West-Duits zijn!) zit voldoende menselijk en financieel kapitaal om de wereldwijde top-5 te ambiëren. Al wat nog echt ontbreekt is 5 minuten academische moed en 5 miljard industrieel durfkapitaal om die revolutionair andere ingenieursopleiding en dito robottechnologie zélf tot stand te brengen! Overheidssubsidies blijven immers voorspelbaar traag en gefragmenteerd, en komen dus uiteindelijk veel duurder uit, zowel voor onze bedrijven als onze maatschappij.