De industrie is een sterk evoluerende sector in België. Wat vandaag nieuw is, is morgen misschien alweer achterhaald. Hoe gaan we dan de uitdagingen voor morgen aan?

Wat zijn de grote uitdagingen voor de industriële sector in België?
“We moeten ons versterkt differentiëren en innovaties dienen sneller tot industriële toepassingen te komen. Daartoe moeten de industriële sector, de overheid en de onderzoekscentra samen de beste omkadering uitwerken om te kunnen blijven inzetten op gerichte kennisopbouw en onderzoek. Stimuli moeten gegeven worden tot implementatie van nieuwe technologieën.”

Hoe kan technologie daar bij helpen?
“Baanbrekende, duurzame technologische ontwikkelingen zullen onze competitiviteit sterk doen toenemen en onze internationale slagkracht vergroten. Kennis, creativiteit en aanpassings-vermogen zijn troeven die we hiertoe kunnen aanreiken. Er zijn reeds vele voorbeelden waar onze technologie wordt ingezet en waar we ons nu al differentiëren maar het potentieel is vele malen groter.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor de industrie in ons land?
“Als we blijven inzetten op toegepast onderzoek en we dit doen in samenwerking met de industrie binnen een versterkte omkadering zie ik een mooie toekomst. Ook bij VITO zetten wij ons in om ideeën en prototypes versneld op de markt te brengen, ook internationaal. Zo spelen wij als strategisch onderzoekscentrum onze rol in het maatschappelijk bestel om een sterke industrie op de kaart te houden.”