In samenwerking met

Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance

Als er één sector is die zich aanpast aan de snelle veranderingen in de wereld, is het wel de verzekeringssector. Een sector die zijn traditioneel en weinig dynamisch imago afschudt en zich resoluut op de toekomst richt.

Uitdagingen in de sector
Dat de wereld aan ijltempo evolueert, is een huizenhoog cliché. Of het nu gaat om maatschappelijke tendensen, technologische innovaties of onstabiele financiële markten, voor de verzekeringssector zijn dit allemaal uitdagingen om te beantwoorden aan de wijzigende klantenbehoeften die ze veroorzaken.

Al die evoluties brengen immers nieuwe risico’s mee waartegen mensen en bedrijven zich willen beschermen. En ze creëren nieuwe verwachtingen naar een moderne dienstverlening waarin de klant meer dan ooit centraal staat.

Aangepaste leefsituaties
Denk maar aan de nieuwe vormen van samenleven die de voorbije jaren steeds frequenter zijn. Eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, jongeren die een woning of appartement delen, kangoeroewoningen… al die leefvormen vragen nieuwe of aangepaste verzekeringsformules. En de sector heeft daar duidelijk al op ingespeeld.

Invloed van deelplatformen
In diezelfde geest toont het succes van deelplatformen als Uber, AirnBnb of Blablacar aan dat mensen anders gaan aankijken tegenover het bezit van een wagen, een woning, de klassieke vormen van werken en reizen… Voeg daar de evolutie naar autonome voertuigen aan toe en het is duidelijk dat met name onze mobiliteit er binnen 10 jaar totaal anders zal uitzien.

 

Permanente beschikbaarheid, transparantie, open communicatie, een antwoord binnen de zoveel tijd… Het hoort allemaal bij de dienstverlening in het digitale tijdperk.

 

Digitalisering als strategie
Nieuwe medische technieken zorgen voor een betere gezondheidszorg, maar ook voor nieuwe risico’s. Misschien nog fundamenteler is de digitalisering, een evolutie die ontegensprekelijk tal van voordelen heeft, maar opnieuw ook nieuwe risico’s creëert. Denk maar aan hacking en cybercriminaliteit. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan met het aanhalen van evoluties die de fundamenten van de klassieke verzekering raken en de sector stimuleren om zichzelf in vraag te stellen en te innoveren. Geen wonder dat digitalisering op dit ogenblik het thema bij uitstek is in de strategie van zowat alle verzekeraars.

Nieuwe klantenverwachtingen
Mensen raken ook ingesteld op de digitale wereld. Permanente beschikbaarheid, transparantie, open communicatie, een antwoord binnen de zoveel tijd… Het hoort allemaal bij de dienstverlening in het digitale tijdperk. Tal van verzekeraars hebben ingezien dat dit opportuniteiten zijn om een positieve klantenervaring te creëren en ze passen hun aanbod en hun interne processen aan om aan deze nieuwe klantenverwachtingen te beantwoorden.

Verzekering van de toekomst
Nieuwe of aangepaste verzekeringsformules, nieuwe vormen van dienstverlening, vaak via een veelvoud aan kanalen, een intensere communicatie met de klanten, meer focus op preventie en bijstand, het zijn allemaal uitingen van de manier waarop verzekeraars, ieder op hun eigen manier en binnen hun eigen strategie, omgaan met een wereld in volle verandering. Duidelijk is dat de verzekering van de toekomst mijlenver zal afstaan van het klassieke beeld dat het publiek nu heeft van de sector.