Dat een groene en duurzame aanpak belangrijk is om onze planeet leefbaar te houden, is al lang geen geheim meer. De vergroening van het bedrijfswagenpark zou al een reuzestap in de goede richting zijn, maar hoever staat het daar eigenlijk mee? En willen de bedrijven wel mee?

Leasing: een bewuste keuze
Als je weet dat er op onze Belgische wegen meer dan 1 miljoen bedrijfswagens rondrijden (naast leasingwagens zijn hier ook wagens van particuliere zaakvoerders bij inbegrepen, red.), dan is het duidelijk dat de vergroening van dat bedrijfswagenpark ecologisch het verschil kan maken. Zeker als we daarbij in rekening brengen dat maar liefst één op twee wagens op de Brusselse ring in de ochtendspits een bedrijfswagen is. En al helemaal wanneer je vaststelt dat bedrijfswagens gemiddeld 9200 kilometer per jaar méér rijden dan particuliere wagens, vaak mede dankzij de gratis tankkaart die de gebruikers van de werkgever krijgen.

De logische volgende stap
De vraag is alleen hoe die vergroening gerealiseerd moet worden, en in welke mate zaakvoerders daarvoor open staan. “Dat zouden ze in elk geval toch moeten”, aldus trendwatcher Herman Konings. “Kijk, bedrijven zetten de laatste jaren al sterk in op de gezondheid van hun werknemers. Denken we maar aan het beschikbaar stellen van gratis fruit, of het personeel tot beweging aan te zetten. Werk maken van een gezonder bedrijfswagenpark zou daar dus perfect bij aansluiten.”

 

De vergroening van het wagenpark mag niet bij intentie blijven – Herman Konings

 

Elektrificatie troef?
Elektrificatie zou weleens het sleutelwoord kunnen zijn, zeker omdat de aankoop van een elektrische wagen voor 120 procent fiscaal aftrekbaar is. Voor een hybride wagen, die ook een verbrandingsmotor heeft, komt dit op 100 procent. Op voorwaarde dat de uitstoot onder de 60 gram CO2 blijft, wat niet bij alle types het geval is. “Alleen jammer dat de alternatieven voor de klassiek aangedreven brandstofwagens – elektrische auto’s en plug-in hybrides – nog altijd heel duur uitvallen. “Dan blijft er ook het probleem van de range”, aldus Dirk Steyvers, hoofdredacteur van Link2fleet. “Je moet weten dat de meeste chauffeurs hun leasingwagen kiezen volgens hun meest extreme verplaatsing, bijvoorbeeld een jaarlijkse reis. Daarom zijn het voorlopig alleen maar de echte pioniers in ons land die durven inzetten op elektrische bedrijfswagens.”

Het groenste wagenpark van België
Het goede nieuws is dat ons bedrijfswagenpark niettemin meer ecologisch wordt. Steyvers: “Meer nog, uit cijfers van FEBIAC blijkt dat het bedrijfswagenpark het groenste is van alle Belgische wagenparken: gemiddeld zitten leasingwagens vandaag aan 114,9 gram CO2, terwijl dat bij particuliere wagens nog 142,5 gram is.” Als belangrijkste reden geeft hij aan dat leasingwagens heel regelmatig vernieuwd worden: gemiddeld om de vier jaar. Op de particulierenmarkt is dat om de zeven jaar of zelfs nog langer. Bijgevolg kunnen bedrijfsleiders en vlootbeheerders korter op de bal spelen wat nieuwe en groenere leasingwagens betreft.

 

Voorlopig zijn het alleen maar de echte pioniers in ons land die durven inzetten op elektrische bedrijfswagens – Dirk Steyvers

 

Fiscaal aftrekbaar
Een bijkomende reden om een groene bedrijfswagen aan te schaffen, is dat die fiscaal veel interessanter is – zowel voor de werkgever als de werknemer. Maar groen moeten we toch enigszins nuanceren, want de enige norm die in ons land gehandhaafd wordt, is CO2-uitstoot. Dat terwijl er nog heel wat andere vervuilende stoffen zijn. “Maar daar wordt in de fiscaliteit geen rekening mee gehouden”, aldus Steyvers.

Kathedraalvisie in het wagenpark
Enige probleem bij dit alles, is dat bedrijfsleiders en fleet managers volgens Konings hun wagenpark alleen maar vergroenen omdat het fiscaal interessant is. Zo genieten ze bij de aanschaf van een milieuvriendelijke wagen van een gunstiger voordeel alle aard: het privé belastbare voordeel wordt namelijk eveneens berekend op de CO2-uitstoot. Hoe groener bovendien de wagen, hoe kleiner de RSZ-solidariteitsbijdrage die u betaalt. Waar het volgens trendwatcher Konings op neerkomt, is langetermijnvisie. “Ik noem dat de kathedraalvisie. In de middeleeuwen wist iedereen dat de bouw van een nieuwe kathedraal tientallen jaren zou duren en dat ze het resultaat misschien niet meer zouden zien. Toch werden tal van fenomenale kathedralen gebouwd, ondanks het jarenlange werk. Die visie zouden bedrijfsleiders ook moeten hebben. Het mag niet bij intentie blijven.”