Heb je er ooit bij stilgestaan hoeveel jaren er onderzoek wordt gevoerd voor onze geneesmiddelen op de markt komen? Gezonde testpersonen leveren daaraan een cruciale bijdrage. In dat onderdeel van het onderzoek wordt een molecule voor het eerst aan mensen toegediend. Het zijn zeker geen proefkonijnen, maar helden van de moderne wetenschap.

 

Medische innovatie is langdurig proces
Dankzij de evoluties in de medische wereld leven we steeds langer en beter. Maar weinig mensen beseffen dat aan de productie van een pilletje jaren van onderzoek voorafgaan en welke bijdrage gezonde vrijwilligers en patiënten leveren. Die vrijwilligers en patiënten testen de mogelijke impact van een geneesmiddel op de mens. Zo zorgen ze ervoor dat wij onze geneesmiddelen veilig kunnen gebruiken.

Testpersonen of proefkonijnen?
Die testpersonen zijn zeker geen proefkonijnen. Zij nemen uit vrije wil deel aan medisch onderzoek en hebben op elk ogenblik de mogelijkheid hun deelname stop te zetten. De vergoeding is mooi meegenomen, maar mag niet de doorslag geven bij hun keuze.

 

Gezonde vrijwilligers testen als eersten of een molecule aan mensen kan worden toegediend

 

Screenen naar kerngezonde vrijwilligers
In het geval van gezonde vrijwilligers moet het bovendien gaan om personen die geen chronische aandoeningen hebben, noch regelmatig medicijnen gebruiken. Gezonde kandidaten worden daarom uitgebreid gescreend voor ze aan een onderzoek deelnemen: hun medische voorgeschiedenis wordt bekeken en hun situatie moet aansluiten bij het onderzoek. Tijdens die check-up vallen al vele kandidaten af. Het is voor onderzoekers dus ontzettend belangrijk om over een grote pool aan vrijwilligers te beschikken.

Zeg maar moderne helden
Beschouw de uiteindelijke deelnemers gerust als moderne helden. Zij testen als eersten een nieuwe molecule in ontwikkeling. Dat gaat stapsgewijs: de dosis begint heel laag en wordt geleidelijk verhoogd. Ondertussen worden de testpersonen nauwgezet opgevolgd door een team van artsen en verpleegkundigen. Wanneer de verantwoordelijke studie-arts het nodig acht, wordt het onderzoek stilgelegd.

Gecontroleerd risico…
Dat onderzoek wordt trouwens gecontroleerd door het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en een onafhankelijke ethische commissie. Een testpersoon bevindt zich dus in een erg veilige omgeving. Natuurlijk is er een risico, maar onderzoekers stellen alles in het werk om dit tot een minimum te herleiden.

…tijdens belangrijk engagement…
Hoewel hun deelname minder gevaarlijk is dan vaak wordt gedacht, gaan deze moderne helden wel een belangrijk engagement aan. Een medische studie vraagt een paar dagen tot verschillende maanden van hun tijd. Daarom wordt de duur en het format van elke studie op voorhand met kandidaten besproken. Het blijft immers aan de vrijwilligers om te beslissen of zij al dan niet deelnemen.

 

Hoewel hun deelname minder gevaarlijk is dan vaak wordt gedacht, gaan deze moderne helden een belangrijk engagement aan

 

…in volledig uitgeruste centra
Tijdens de studie volgen de testpersonen op hoe hun lichaam reageert en rapporteren ze eventuele nevenwerkingen nauwgezet. Daarnaast leven ze gedurende de duur van de studie een strikt dieet na om vergelijkbare onderzoeksresultaten te bekomen. Geen evidentie als je een hang naar chocolade, alcohol of koffie hebt… Toch proberen onderzoekers het de vrijwilligers zo gerieflijk mogelijk te maken. Onderzoekscentra worden uitgerust met wifi en aangename ontspanningsruimtes. Deelnemers kunnen dus vanuit het onderzoekscentrum werken, of net helemaal tot rust komen.

Wees trots op je bijdrage
De tests op gezonde testpersonen vormen een cruciale fase in het medisch onderzoek. Ze laten toe om de ideale doseringen vast te leggen en nevenwerkingen in kaart te brengen. Tegelijk houden ze moleculen tegen die verder onderzoek verdienen. Maar vrijwilligers kunnen net zo goed trots zijn op de medicijnen die het wel gehaald hebben. Het moet je toch een goed gevoel geven als je hebt bijgedragen aan een middel tegen longkanker of eentje om te stoppen met roken, toch?