Een klant die niet op tijd of gewoon helemaal niet betaalt, kan jouw onderneming in een lastig parket brengen. De wet Potpourri I voorziet een nieuwe regeling met betrekking tot het innen van niet-betwiste schulden tussen handelaren. Etienne Van der Vaeren ziet toch nog wat addertjes onder het gras.

De wet Potpourri I
Debiteuren aanmanen tot betaling van achterstallige facturen is niet gemakkelijk. Je probeert het natuurlijk altijd eerst persoonlijk. En vriendelijk. Maar op een gegeven moment moeten er andere maatregelen overwogen worden. In de toekomst – ten laatste op 1 september 2017 – kun je beroep doen op een  nieuwe procedure waarbij een advocaat een gerechtsdeurwaarder aanzoekt. Die laatste maant de debiteur dan aan om binnen de maand zijn verbintenis te voldoen, om betalingsfaciliteiten te verzoeken of om de schuld op een gemotiveerde wijze te betwisten.

 

De gerechtsdeurwaarder oefent een deel van de openbare macht uit, maar wordt wel vergoed door zijn klanten

 

De procedure
In dat geval eindigt de procedure en kan de schuldeiser een traditionele procedure opstarten. Maar zonder die formele betwisting of betaling, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op, na minstens acht dagen na het verstrijken van de maand. Dat PV legt de gerechtsdeurwaarder voor aan een magistraat van het beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie en overdracht. Het ten uitvoer verklaarde PV wordt uiteindelijk voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging.

 

boekhouder

 

Machtsverschuiving
Dankzij dat formulier krijgt de gerechtsdeurwaarder de titel die ten uitvoer kan worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder kan volgens deze procedure dus handelen in de hoedanigheid van partij, rechter en uitvoerder. Al lijkt dat in de praktijk niet meteen vanzelfsprekend. Hij oefent namelijk een deel van de openbare macht uit, maar wordt wel vergoed door zijn klanten.

 

De controle van de procedure ligt bij diegenen die hem zelf toepassen. Daar moeten dus duidelijke regels voor worden opgesteld

 

Kostenplaatje
De wet Potpourri I zorgt in ieder geval voor een snelle procedure om een uitvoerbare titel te verkrijgen en zal waarschijnlijk de kosten drukken. Die zouden een stuk lager liggen dan die van een traditionele gerechtelijke procedure. Maar deze procedure zal het moeilijker maken om commerciële relaties in stand te houden. Ook wanneer de debiteur insolvabel of betwist is, zijn de gemaakte kosten tevergeefs geweest. En de enige partij die hier meestal wint, is de gerechtsdeurwaarder, die verschillende kosten kan optellen.

Zwarte lijst
De controle van de procedure ligt daarnaast bij diegenen die hem zelf toepassen. Daar moeten dus duidelijke regels voor worden opgesteld. Daarbij, wegens de compilatie van al die vorderingen in een nieuw centraal bestand, kan er een zwarte lijst ontstaan, waartoe ook andere gerechtsdeurwaarders toegang hebben. En die kan voor andere doeleinden gebruikt worden. Bovendien is er ook geen woord van verweer mogelijk voor de in dit register opgenomen debiteur wat die registratie betreft.

Zoals bij elk wetsvoorstel zijn er dus ook bij de wet Potpourri I voor- en nadelen verbonden. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we altijd correct blijven handelen, dan wordt het aangenaam voor iedereen.