In samenwerking met

Frank van Gool, directeur Renta

De bedrijfswagen is met de regelmaat van de klok voorwerp van controverse. Volgens recente resultaten van een leerstoel het Brussels Studies Institute zijn 12 procent van de voertuigen op onze wegen bedrijfswagens. Enige nuance is dus gepast.

Eerlijk is eerlijk, onze sector is in goeden doen. Een kwart van alle nieuwe personenwagens die ingeschreven worden komen op naam van een leasemaatschappij. Als we daarbij de wagens tellen die door bedrijven voor eigen rekening worden gekocht, dan is zelfs iets meer dan één op twee nieuw verkochte wagens een bedrijfswagen. Privépersonen houden hun voertuigen langer en kopen vaak tweedehands. Bedrijfswagens vormen in realiteit dus een minderheid.

Motor voor vergroening
Volgens cijfers van Febiac stoot een nieuwe leasewagen gemiddeld 10 procent minder CO2 uit dan een nieuw exemplaar dat aan een privépersoon verkocht wordt. Ze kunnen dus gerust best in class genoemd worden. En dankzij hun snelle vernieuwingsritme vormen ze een extra motor voor vergroening. Daar zijn nog wat diesels bij, maar de overheid heeft jarenlang, in tempore non suspecto, een fiscaal beleid gevoerd dat deze brandstof bevoordeelde.

 

85 procent van de pendelaars zou met een eigen voertuig naar het werk rijden, als ze hun bedrijfswagen zouden moeten inleveren

 

Meer filegevoelige kilometers
Het fileleed dan. Volgens het planbureau rijden bedrijfswagengebruikers gemiddeld 3.000 km per jaar méér woon-werk verkeer dan vergelijkbare personen met een privé-voertuig. Op een gemiddelde van 30.000 km betekent dat dus 10 procent meer filegevoelige kilometers. Je kunt dus stellen dat bedrijfswagens slechts 12 procent van het globale volume vormen, maar wel ongeveer 14 procent van de voertuigen in de files.

… en slechts een druppel op een hete plaat
Koppel dat aan een studie van KPMG waaruit blijkt dat 85 procent met een eigen voertuig naar het werk rijdt indien ze hun bedrijfswagen zouden moeten inleveren en je krijgt – bij volledige afschaffing van de bedrijfswagen – een vermindering van voertuigen in de file van 2 procent. Een druppel op een hete plaat.

Alternatieven voor (deel van) traject
Niemand verliest graag uren in de file en een mogelijke oplossing komt van een betere regie van de verplaatsingen van álle werknemers. Mensen motiveren dus om voor (delen van) hun traject alternatieven te kiezen als dit voordeliger is. Dat kan door een écht mobiliteitsbudget, waarbinnen zowel de auto als alternatieven zoals tweewielers en openbaar vervoer een plaats hebben.

Maak een menusysteem
Laat de mensen hun (bedrijfs)wagen houden maar laat ze er minder kilometers mee rijden. Een eenvoudige manier om dat te doen is een menusysteem maken voor het voordeel alle aard en de solidariteitsbijdrage, met boni en mali in functie van duurzaamheid van de vervoersmodi en vul die aan met toegestane maximumbedragen.

Meer nettoloon ipv bedrijfswagen?
De keuze voor nettoloon in ruil voor de bedrijfswagen, zoals de regering die wenst in te voeren, zal de files voor geen meter verminderen en het milieu zwaarder belasten. Je kunt mensen nu eenmaal niet verwijten fiscaal te willen optimaliseren, waardoor ze in de praktijk mogelijk in een goedkope, vervuilende tweedehandswagen naar het werk zullen tuffen. De leasingsector biedt nu al slimme concepten aan voor vergroening en combimobiliteit. Het zou helpen mocht de overheid de laatste puzzelstukjes leggen om het fiscale en sociale kader hierop af te stemmen.