3 vragen aan… Express Medical

Is verpleegkundige nog steeds een knelpuntberoep?
“Het beroep staat al jaren op de lijst. Na een lichte daling van vacatures in 2013 is het aantal nu weer gestegen. Afgestudeerde jongeren zoeken meestal een job in een ziekenhuis, terwijl er meer behoefte is in de ouderen- en thuiszorg. Door de vergrijzing zal die alleen maar stijgen. Bovendien gaan er tegen 2018 veel zorgverleners op pensioen en zullen er te weinig jongere verpleegkundigen zijn om hen te vervangen.”

Wat zijn mogelijke oplossingen?
“Uitzendarbeid kan een oplossing bieden in die zin dat zorgverleners naast een deeltijdse job bijkomende opdrachten kunnen aannemen. Velen doen dat omwille van de flexibiliteit of om ervaring op te doen in verschillende sectoren. De klant kan altijd rekenen op gekwalificeerde zorgverlening. Daarnaast denk ik aan functiedifferentiatie. Welke taken moet een verpleegkundige zeker op zich nemen en welke kunnen er door anderen uitgevoerd worden?”

Hoe zie jij de toekomst van de verpleegzorg?
“Alles wat met e-health te maken heeft, wordt belangrijker: het e-dossier, e-voorschriften,… Zorgverleners moeten steeds mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Permanente bijscholing is nodig net als aandacht voor technologie in de basisopleiding. Thuiszorg zal ook meer vanop afstand gebeuren, maar echte verpleegrobots zie ik niet meteen opkomen. In deze sector is menselijk contact van groot belang.”