In samenwerking met

Evelien Willaert, adviseur en lesgever duurzaam bouwen bij Dialoog vzw, dialoog.be

Iedereen woont ergens. Jij wellicht ook. De kans is daarenboven groot dat je in één van de 2,7 miljoen bestaande woningen woont waarvan de Vlaamse overheid wil dat ze tegen 2050 na renovatie even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

Je bent eigenaar van een bestaande woning en overweegt om te investeren in vastgoed? Neem dan in eerste instantie je eigen woning onder de loep en ga na of deze toekomstbestendig is. Jij en je kinderen willen immers ook zoveel mogelijk groene ruimte op een boogscheut van je woning, zonder tijdrovende verplaatsingen. Je wil gezond en comfortabel wonen, zonder een hoge water- of energierekening.

Audit van je huis
Ligging en typologie van je woning zijn de eerste aandachtspunten. Volgens de Vlaamse bouwmeester, is de woning van de toekomst een rijhuis of appartement in een goed ontsloten stads- of dorpskern, terwijl voor afgelegen vrijstaande woningen een uitdoofscenario de beste optie is. Vervolgens analyseer je de staat van je woning. Stabiliteits- en vochtproblemen vertalen zich vaak in een niet altijd te verantwoorden meerkost bij grondige renovatie, evenals de aanwezigheid van asbest – wetende dat er binnenkort bij woningverkoop ook een asbestinventaris opgemaakt moet worden.

Geschikt voor renovatie?
Wat de energetische aspecten betreft is een bestaande woning waar nog bijna alles aan moet gebeuren op vlak van isolatie en installaties, niet per definitie een slechter uitgangspunt dan een recente nieuwbouw of een woning die al een aantal ingrepen heeft ondergaan. In de praktijk blijkt dat eerder uitgevoerde werken vaak ondermaats scoren qua energieprestatie. Die woning met niet-geïsoleerde muren en een dak waarvan je weet dat het aan vervanging toe is, blijkt vaak de meest eenvoudige woning om te renoveren, met een goede verhouding tussen de investering en de energiewinst. Kortom: sommige woningen zijn minder geschikt om te renoveren dan om te slopen en herbouwen.

 

Sommige woningen zijn minder geschikt om te renoveren dan om te slopen en herbouwen

 

BENoveren = eerste stap
Vandaag is er geen enkele verplichting om bestaande woningen waar geen vergunningsplichtige werken aan worden uitgevoerd, energiezuiniger te maken. Met de recent gelanceerde “Ik BENOveer”-campagne (benoveren = beter renoveren) zet Vlaanderen een eerste kleine, maar vooral vrijwillige stap in de richting van de langetermijndoelstelling van 2050. Op termijn zullen echter wettelijke energieprestatie-eisen worden opgelegd, zowel bij renovatiewerken, als bij verkoop en verhuur van woningen. Gefaseerd renoveren, rekening houdende met de te volgen stappen, krijgt hierbij een sleutelrol. Bijvoorbeeld als je nu jouw dak renoveert, hoe zorg je er dan voor dat de plaatsing van muurisolatie achteraf een haalbare en betaalbare klus wordt?

Op weg met individueel advies
Hoe pak je het aan? Laat je je, in afwachting van de invoering van de woningpas – een online paspoort dat voor elke woning onder meer een gedetailleerd renovatiestappenplan zal bevatten –, adviseren door een bouwprofessional met kennis van zaken? De provinciale steunpunten duurzaam bouwen kunnen je met een individueel advies alvast op weg helpen, om de lat voldoende hoog te leggen en zo te vermijden dat je tussen nu en 2050 twee keer moet verbouwen. Beslis je na het doorlichten van jouw woning om in een nieuwe, een andere of in een tweede woning te investeren? Maak dan zonder verpinken dezelfde analyse.