In samenwerking met

Eric de Deckere, CSR Professional van het jaar en CSR-manager bij het Havenbedrijf Antwerpen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt tot stand dankzij dialoog tussen en in overleg met werknemers, leveranciers, klanten en de omgeving. Het is essentieel om samen de impact van je activiteiten onder de loep te nemen en te zien hoe je deze op een duurzame manier kunt verbeteren.

Vijf P’s
MVO raakt langzaamaan meer ingeburgerd bij bedrijven. Het besef groeit dat dit niet louter geld kost, maar bij een evenwichtige benadering van de vijf P’s (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership), betere resultaten oplevert. De vijf P’s zijn een weerspiegeling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN-SDGs).

‘Planet’
Het Planet-aspect is het meest bekende: hoeveel water en energie wordt er verbruikt en hoe kan daarop bespaard worden? Tegenwoordig durft men ook verder te kijken. Welke grondstoffen worden er gebruikt, zijn er alternatieven? Een goede analyse levert creatieve en innovatieve inzichten op met nieuwe businessmodellen, die onder meer passen binnen de context van een circulaire en biobased economie. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, maar het zal in ieder geval bijdragen tot een efficiënter en rendabeler grondstoffengebruik.

‘People’
Het People-aspect is zowel op werknemers als op de maatschappij gericht. MVO betekent namelijk dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers, de work-life balance en opleiding. Een gezonde, gemotiveerde werknemer die kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen zal meer betrokken zijn. Daarnaast kun je als bedrijf je maatschappelijk draagvlak vergroten door bijvoorbeeld je deuren eens open te zetten voor het publiek, culturele of sportactiviteiten te steunen en door in te zetten op diversiteit. Dankzij een evenwichtig People-beleid is je bedrijf een aantrekkelijke werkgever. Tevens zal dit maatschappelijk draagvlak en je betrokkenheid resulteren in een verhoogde herkenbaarheid.

‘Prosperity’
Een derde aspect is Prosperity. Een betere term dan ‘Profit’ omdat het een weerspiegeling is van de economische effecten op de maatschappij. Economische ontwikkeling is cruciaal om door middel van innovatie de transitie te bewerkstelligen naar een rendabele en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering op lange termijn. Een analyse van processen en materialen in overleg met leveranciers, werknemers en klanten kan op dit vlak resulteren in een verhoging van de efficiëntie en een betere afstemming op de markt.

‘Partnership’ & ‘Peace’
Een evenwichtig en transparant MVO-beleid (Peace), gedragen door alle betrokkenen (Partnership), mag niet langer ter discussie staan, maar moet integraal deel uitmaken van het ondernemingsplan. Het is enkel op deze manier dat je als bedrijf klaar bent voor de uitdagingen van de toekomst.