Ongevallen gebeuren. Gelukkig niet altijd even ernstig. Een basis EHBO-kennis komt in ieder geval goed van pas. Julie Meurrens, stafmedewerker Eerste Hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen, legt uit wat je wel en niet mag doen in deze zes situaties.

Hartstilstand: reanimeren en defibrilleren
“Bij geval van een hartstilstand, bel dan meteen 112. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen reanimeren en defibrilleren. Geef nadien dertig borstcompressies, afgewisseld met twee mond-op-mondbeademingen. Als er een AED ter beschikking is, handel dan volgens de instructies van het toestel. Ga door tot gespecialiseerde hulpverleners het van je overnemen, wanneer het slachtoffer tekenen van leven vertoont of je zelf uitgeput bent.”

Verslikking: rug-en buikstoten
“Als het slachtoffer nog kan spreken, hoesten of huilen gaat het om een lichte verslikking. Moedig aan om te hoesten en blijf controleren tot er opnieuw sprake is van een normale ademhaling. Bij een ernstige verslikking kan het slachtoffer niets van geluid maken en blauw worden. Geef dan vijf slagen op de rug. Als dat niet helpt, vijf buikstoten – Heimlichmanoeuvre. Is het probleem nog niet opgelost, wissel de vijf slagen op de rug en buik dan af en bel 112.”

Allergische reactie: auto-injector met adrenaline
“Bij tekenen van shock, bel 112. Leg het slachtoffer voorzichtig neer, maar niet als dat ademhalingsproblemen creëert. Help om een comfortabele houding aan te nemen en vraag of het slachtoffer een auto-injector bij zich heeft. Dat is een voorgevulde injectiespuit met adrenaline voor zelfbehandeling bij een acute allergische reactie. Laat het slachtoffer zijn medicatie innemen of -spuiten. Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling.”

Snijwonde: stelpen en schoonmaken
“Stelp de bloeding door op de wonde te drukken. Reinig de wonde met lauw stromend water totdat het vuil eruit is. Je mag met een steriel kompres lichtjes in de wonde wrijven om het vuil eruit te halen. Droog de omgeving van de wonde en dek af met een steriel kompres of wondpleister. Gebruik enkel een waterig, niet-verkleurend ontsmettingsmiddel als er bijna of helemaal geen water ter beschikking is. Ga na of het slachtoffer gevaccineerd is tegen tetanus.”

Brandwonde: eerst water, de rest komt later
“Koel tien minuten af met koel of lauw leidingwater, tot de pijn verlicht is. Zeker geen ijs en prik ook zeker geen blaren open. Breng bij een kleine eerstegraadsbrandwonde een vochtinbrengend product aan en dek af. Gebruik bij een kleine tweedegraadsbrandwonde een verband, speciaal ontwikkeld voor brandwonden. Bel 112 of verwijs door naar een arts bij grote tweede- en derdegraadsbrandwonden. Leg in afwachting een nat wondverband of plastic huishoudfolie aan.”

Breuk: immobiliseren
“Zorg ervoor dat het slachtoffer niet beweegt met het getroffen lidmaat. Alarmeer 112 bij een open breuk of een gesloten breuk aan de onderste ledematen. Stelp een eventuele bloeding. Dek af met een niet-klevend of vochtig gemaakt steriel kompres. Leg geen ijs op de breuk. Raadpleeg gespecialiseerde hulp als het gaat om een gesloten breuk aan de bovenste ledematen. Breng een draagdoek aan en koel het letsel maximum twintig minuten af.