Na de middelbare school is het tijd voor het volgende levensvraagstuk. De arbeidsmarkt op of toch verder studeren? De hogescholen en universiteiten wapperen met hun opleidingsaanbod en proberen je te verleiden met een opleiding die zo veel mogelijk bij je leefwereld en interesse past. Maar lukt dat ook?

In Vlaanderen is de onderwijsstructuur het voorbije decennia grondig hertekend en met de hervorming van het secundair onderwijs in de pijplijn komt er ook de komende tijd nog wat op ons af. Het aanbod aan opleidingen is zo riant dat we wel eens het bos door de bomen niet meer zien. Begin er maar eens aan!

Tools voor studenten
Gelukkig zijn er instrumenten om de studenten en de ouders te sturen. Onderwijskiezer bijvoorbeeld is een onafhankelijk website die het volledige onderwijssysteem in kaart brengt. Potentiële studenten kunnen belangstellingsproeven invullen. De computer geeft weer welke opleidingen binnen de persoonlijke interesse vallen. “Die resultaten geven een goede indicatie”, weet Dirk Verrycken, projectleider van Onderwijskiezer en verantwoordelijk informatieverstrekking en publicaties van het VCLB.

 

Vertrek vanuit je interesse, bekijk de slaagkansen van een opleiding en check ook de cijfers op de arbeidsmarktDirk Verrycken

 

Opleidingsspiegel
Een indicatie, maar geen dwingend advies. “Wij geven geen advies wat een student moet volgen”, aldus Verreycken. “Wij proberen een zelfconfrontatie en een zelfevaluatie te geven, zodat de jongere zelf kan beslissen wat voor hem de beste optie is. Onderwijskiezer plaatst de jongere een opleidingsspiegel voor de neus.” Het belangrijkste volgens hem is om iets te kiezen dat je graag doet en goed aankunt. “Een studierichting kiezen, is geen televisie kopen. Hier moet je echt over nadenken. Vertrek vanuit je capaciteiten, vooropleiding en interesse, bekijk de slaagkansen van een opleiding en check ook de cijfers op de arbeidsmarkt.”

Online studiekiezer
Onderwijskiezer bestaat ondertussen zes jaar en gaat de strijd aan om het studieaanbod zo up-to-date mogelijk aan te bieden. “Soms dweilen met de kraan open, maar dat is onze uitdaging”, vertelt Verrycken. “Er komen jaarlijks opleidingen bij en er verdwijnen er ook. Door de vinger aan de pols te houden, proberen we zo compleet mogelijk te zijn.” De website buigt op 150.000 unieke bezoekers per maand en sinds de start werden al 900.000 tests ingevuld om een opleiding op maat als resultaat te bekomen. “Cijfers die de noodzaak van een onafhankelijke online studiekiezer bevestigen”, onderstreept Verrycken.

Trendy beroepen
Naast het geven van studieadvies, krijgt Onderwijskiezer ook nuttige informatie waaruit ze kunnen afleiden wat leeft bij jongeren en wat niet. Verrycken: “Wij kunnen een top tien samenstellen met beroepen die trendy zijn. Momenteel staat opvoeder op de eerste plaats, gevolgd door leerkracht, burgerlijk ingenieur en ambulancier.” Hij bevestigt dat vooral de sociaal en maatschappelijke gerichte studierichtingen het uitstekend doen, zoals criminologie, voeding- en dieetkunde, sociaal of maatschappelijk assistent… Het zijn beroepen die momenteel blijkbaar tot de verbeelding spreken.

 

Volwasseneneducatie laat je toe om op eender welke leeftijd je carrièredroom te verwezenlijkenHannelore Engels

 

Een levenslang traject
Studentensteden zelf bieden ook onafhankelijke diensten aan om te helpen met een studiekeuze. Dat kan voor studenten die uit de middelbare school komen, maar evenzeer voor volwassenen die zich willen heroriënteren. “Studeren is eigenlijk een levenslang traject”, vertelt Hannelore Engels van De Stap, het studieadviespunt in Gent. “Zowel jongeren, studenten, werkenden, werkzoekenden of senioren kunnen bij ons met vragen terecht over volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen. Sommigen willen zich bijscholen of heroriënteren. Anderen willen hun studies afmaken of verder studeren en een kwalificatie behalen.”

Volwassenen achter de schoolbanken
Volwasseneneducatie kun je indelen in drie grote luiken: zelfontplooiing, beroep en diploma. Engels: “In het luik zelfontplooiing gaat het vaak om kortere opleidingen waarin je jezelf persoonlijk kan ontwikkelen. Denk aan een taalcursus of een computerinitiatie. Een beroep aanleren duurt langer. Je einddoel is om boekhouder, chocolatier, of lasser te worden.” Je kunt met een medewerker op zoek gaan naar de gepaste opleiding. “Deze mogelijkheid laat je toe om op eender welke leeftijd je carrièredroom te verwezenlijken.”