In samenwerking met

Edward Janssens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies

De advocatuur staat voor grote uitdagingen. De klassieke taken zoals pleiten, verdedigen, adviseren, verzoenen en bemiddelen zullen niet gauw verdwijnen. Maar als ondernemer zal de advocaat zich moeten toespitsen op aangepaste oplossingen voor zijn cliënten. Hij heeft hiervoor essentiële troeven. Tegelijk zal onder andere technologie hoe langer hoe meer geïncorporeerd worden in het dagelijkse leven van de advocaat.

Digitalisering van het beroep
De eerste stappen in de digitalisering van het beroep zijn gezet. Ook de Orde van Vlaamse Balies gaat mee met zijn tijd. Net voor de zomer lanceerden we namelijk samen met onze Frans- en Duitstalige collega’s het DPA, het Digital Platform for Attorneys. De lancering van het DPA komt er precies één jaar na de ondertekening van een protocol tussen minister van Justitie Geens en de juridische beroepen om samen te werken aan de informatisering van Justitie. Via dat platform kunnen advocaten op een betrouwbare manier elektronisch conclusies neerleggen bij de rechtbank, documenten opladen, vertrouwelijk communiceren met griffies, collega’s én cliënten. De advocaat krijgt toegang tot het platform dankzij een elektronische advocatenkaart die zijn identiteit en zijn status van actieve advocaat garandeert. Zo streven we naar een grotere efficiëntie. Dat komt immers ook de dienstverlening van het cliënteel ten goede.

 

Er komen immers steeds meer vragen van bedrijven naar ‘afgewerkte producten’, zoals een compliance officer

 

Technologische vaardigheden
Advocaat zijn is ongelooflijk boeiend en veeleisend. Dat laatste zal alleen maar toenemen. Technologische vaardigheden zullen noodzakelijk worden, zowel voor de startende als de zeer ervaren advocaat. We blijven onze verantwoordelijkheid opnemen om hen hierin wegwijs te maken en tijdig de nodige infosessies aan te reiken. Daarnaast laten talrijke commerciële spelers uit onder andere de legal tech die kansen ook niet liggen. Toch zal een advocaat altijd noodzakelijk blijven om te interpreteren wat legal tech produceert, dit op maat van de cliënt.

Moderne invulling van het beroep
Over de leefbaarheid van het beroep bestaan op dit moment twee verschillende visies. Enerzijds zijn er advocaten die menen dat er niets mis is met de klassieke taak van een advocaat als verdediger voor de rechtbank en adviesverlener. Zij pleiten ervoor om het aantal advocaten te verminderen zodat de ‘overblijvers’ hun kerntaak kwaliteitsvol kunnen uitoefenen. Anderen pleiten voor een nieuwe, moderne invulling van het beroep. Er komen immers steeds meer vragen van bedrijven naar ‘afgewerkte producten’, zoals een compliance officer.

Essentiële troeven
Advocaten zijn here to stay. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van de rechtsstaat. De advocaat moet zich aanpassen om de vragen van de cliënt te beantwoorden en moet oplossingen aanbieden. Hij heeft hiervoor essentiële troeven: zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de wetgever, de overheid, de rechterlijke macht. Hij beschikt over een beroepsgeheim, in het voordeel van de cliënt, dat verder reikt dan de meeste andere vertrouwelijkheidsverplichtingen. Hij behartigt de belangen van de partij en vermijdt te allen tijde tegenstrijdige belangen. Hierop wordt toegezien door een deontologische overheid.

Kwaliteit voorop
We gaan volop voor een kwaliteitsvolle advocatuur. De advocaat is een ondernemer en moet dus meer oog hebben voor de vaardigheden van een ondernemer, zoals marketing. Het is voor ons onontbeerlijk dat advocaten kwaliteit bieden. Permanente vorming en een vernieuwde beroepsopleiding voor de advocaat-stagiair met extra aandacht voor ondernemerschap, dragen hiertoe bij.