We moeten zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Dat is duidelijk. Maar we moeten ook zorgen dat we grondstoffen kunnen hergebruiken. Drinkwater bijvoorbeeld, is aan het evolueren naar een schaars luxegoed. Maar dankzij nieuwe filtertechnologieën, zou het niet zover hoeven komen.

Zuiverend zonlicht
De universiteit van Stanford heeft een apparaatje ontwikkeld – niet groter dan een zuigtablet – dat water kan zuiveren met behulp van zonlicht. Het opmerkelijk aan de uitvinding is dat het drinkwater al na twintig minuten vrij van bacteriën is. Andere methodes die eveneens gebruik maken van zonlicht om water te zuiveren, doen er meestal meerdere uren over. Opnieuw een grote stap vooruit voor ontwikkelingslanden.

Zuiverend rietveld
Studenten van de UGent hebben gedurende vijf maanden met een rietveld-proefopstelling het afvalwater van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk gezuiverd. Dat meldt engineeringnet.be. Ze wilden nagaan of een biologische filter van bacteriën en planten meer restanten van medicijnen uit afvalwater haalt dan een klassieke zuiveringsinstallatie. Voor bepaalde stoffen bleek dat het geval. Nog betere resultaten kregen ze als ze het water na zuivering met ozon behandelden.

Zuiverend boek
Een boek dat levens kan redden, dat is de gedachte achter het drinkbare boek. Omdat de pagina’s van het boek met koper of zilver zijn behandeld, kun je ze gebruiken om bacteriën uit drinkwater te filteren. De testen die onderzoekers van Carnegie Mellon University in Pittsburgh hebben uitgevoerd, wezen uit dat je met één pagina honderd liter water kunt zuiveren. De wereldwijde distributie van het boek zou dit jaar starten.