Drie vragen aan… Sven Augusteyns, Ringland

Wat houdt het project Ringland precies in?
“Ringland is een landmassa gevormd door de overkapping van de Antwerpse Ring. De oppervlakte is even groot als de Antwerpse binnenstad. Dit biedt enorm veel kansen voor de stadsontwikkeling, het verminderen van de files en het verbeteren van de leefbaarheid in de stad Antwerpen. Als we het internationaal en stedelijk verkeer in afzonderlijke tunnels van elkaar scheiden, wordt de ring veiliger, overzichtelijker en verbetert de doorstroming.”

Wat is het belangrijkste voordeel tegenover het geplande BAM-tracé?
“Ringland heeft het nodige draagvlak op korte termijn opgebouwd. Het biedt een oplossing voor het verminderen van de files, geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Het biedt de nodige ruimte voor de stadsontwikkeling rondom de Ring.”

Hoe groot is de kans nog om dit om te zetten?
“Ringland is noodzakelijk. Het zal er komen. Er is leiderschap genoeg in Vlaanderen om dit noodzakelijke en ingrijpende project voor de toekomst van Antwerpen en Vlaanderen te realiseren. De bevolking staat positief tegenover Ringland en politici zijn op de hoogte van de grote meerwaarde. Deze legislatuur is dan ook belangrijk. Nu zetten we de eerste stappen naar een volledige overkapping. De overkappingsstudie van de Vlaamse Overheid is daar één van.”