Welke meerwaarde heeft een familiaal bedrijf te bieden?
“Een belangrijke troef van een familiebedrijf is de betrokkenheid van de familie.  Al naargelang de grootte van de onderneming hebben medewerkers ook contact met de familie.  Iedereen kent elkaar. In ons geval komt er ook bij dat wij een familie zijn, die zeer waardengedreven is. Families zorgen zo voor duidelijkheid, continuïteit en standvastigheid binnen het bedrijf.”

Speelt het bedrijf zijn familiaal karakter actief uit in contacten met klanten?
“In de presentaties van het bedrijf benadrukken wij dat het gaat over een familiebedrijf.  In contacten met de klanten wordt dit gecommuniceerd. Familieleden worden ook voorgesteld. Klanten willen transparantie in de organisatie van hun toeleverancier. Veel klanten appreciëren deze betrokkenheid van de familie.”

Ervaren de werknemers eveneens een meerwaarde?
“Absoluut. Veel medewerkers willen weten voor wie ze werken. Bij een actieve familie, zoals de onze, is dit ook zo. Er zijn medewerkers die zeer bewust voor een familiebedrijf kiezen. Je kunt zeggen dat families een hart en een ziel toevoegen aan het bedrijf. Hierdoor ontstaat een gemeenschap van mensen, waar het streven naar groei en ontwikkeling belangrijk is, maar waar er ook andere waarden dan economische aanwezig zijn.”