Het webdienstenbedrijf Sanmax is een sterke groeier gebleken. Daarom heeft eigenaar Pascal D’Helft een deel van de activiteiten overgelaten aan zijn medewerker Gwen Claes.

Maar heeft hij die bedrijfsoverdracht afgewogen tegen een externe verkoop?
“Nee, toch niet. Het bedrijf was te groot geworden voor mij en ik had eerder plannen om de activiteiten te verminderen. Gelukkig was er een interne oplossing. Gwen is een vijftal jaren geleden bij ons in dienst gekomen en manifesteerde zich als ondernemer. Een overname van een deel van de activiteiten is dan zowel bij mij als bij hem dan organisch gegroeid.”

Is het belangrijk om in dergelijke regelingen een niet-concurrentiebeding op te nemen?
“Dat is voor beide partijen heel belangrijk. Vooral de koper heeft daar baat bij. Hij moet er zeker van zijn dat de overlater twee maanden later niet een nieuwe activiteit opstart en een concurrent wordt.”

Hebt u een beroep gedaan op externe bijstand voor de operatie?
“De overnemer heeft er een boekhouder bijgehaald, ik heb een advocatenbureau ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alle contracten juridisch in orde zijn. Gelukkig kenden we mekaar en het bedrijf al goed. Ook speelt mee dat ik nog een tijdje aandeelhouder blijf. Mijn opvolger zal de aandelen geleidelijk overnemen. We hebben er dus allebei belang bij dat de zaak goed blijft draaien. Operationeel ben ik niet meer betrokken, ik stel alleen nog mijn netwerk ter beschikking.”