©OracleIn samenwerking met

Dieter Deramoudt, senior manager sales consulting voor België voor Oracle

Grote IT-leveranciers als Oracle staan al met één voet in de toekomst, waar AI, Blockchain en andere nieuwe technologieën de plak zwaaien. Ze moeten een lichtend pad uitzetten voor hun klanten. Maar volgens Dieter Deramoudt, senior manager sales consulting voor België, is dat een heel natuurlijk proces.

Hoe ingrijpend zal AI zijn op de manier waarop bedrijven en organisaties werken in de nabije toekomst?
“Die toekomst is al bezig: heel wat ondernemingen bouwen machine learning-technologie in hun bedrijfsprocessen in. De analytische mogelijkheden daarvan hebben een ingrijpende invloed op taken waarvoor momenteel menselijk kapitaal wordt ingezet. Jobs met heel herkenbare patronen kunnen nu efficiënter worden uitgevoerd door AI, en dat geeft een shockeffect. Het is een uitdaging voor bedrijven om hun medewerkers op te leiden naar taken waar ze als mens een meerwaarde hebben. Door inzicht te geven in die patronen, bijvoorbeeld.”

Wat is de precieze meerwaarde die Blockchain met zich meebrengt voor bedrijven?
“In bedrijfsprocessen met veel tussenpartijen die allemaal een intermediaire functie hebben, kan Blockchain een veel efficiënter alternatief zijn. Het is een heel specifieke en unieke technologie, die op zich erg eenvoudige processen gewoon bulletproof maakt. En waardoor bedrijven meer en meer de middle man kunnen uitschakelen.”

Het zijn twee technologieën wier precieze toepassing voor veel klanten, medewerkers en andere stakeholders nog erg amorf is. Hoe illustreert u aan uw klanten wat voor een impact ze zullen hebben?
“Dat is iets wat we gewoon al 30 jaar doen. We vertrekken vanuit de bedrijfsprocessen van onze klant, die natuurlijk evolueren en waarbij we constant met hen meedenken. Binnen dat proces krijgen we de technologie makkelijk uitgelegd. We verkopen AI, Blockchain, Big Data en andere technologieën niet als losstaande producten: ze passen in een strategie die relevant is voor de klant.”