Het klinkt misschien een beetje stom, maar door het onderhoud van je kantoor, de catering, beveiliging, receptie, enzoverder over te laten aan externe specialisten, heb je als CEO meer tijd over voor je eigen taken. Hoe?

Welke taken kan je als bedrijf gemakkelijk outsourcen?
Elk bedrijf heeft kerntaken. Daarrond heb je ondersteunende processen: HR, finance, marketing, ICT… Die kunnen geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden aan gespecialiseerde bedrijven. Of dat gemakkelijk gaat, hangt af van het bedrijf en zijn cultuur. Processen moeten beheerst en gedocumenteerd zijn voor je ze gecontroleerd kunt outsourcen. We zien in de markt dan ook uiteenlopende graden van maturiteit op dat vlak.”

Op welke manier vergemakkelijkt een facility manager de taken van de CEO?
Facility management heeft te maken met gebouwen en infrastructuur, maar ook met ICT, werkafspraken en cultuur. Zo raakt facility management alle geledingen van een organisatie en is het een hefboom voor de CEO om zijn visie te realiseren.”

Hoe kan het personeel ook positief beïnvloed worden door facility management?
Facility management heeft net tot doel een productieve en aangename werkomgeving te creëren voor medewerkers, gasten en klanten. Door de nieuwe technologie en de mobiliteitsproblematiek zijn bedrijven anders gaan denken over de organisatie van het werk. Ook heeft de financiële crisis bij veel bedrijven tot besparingen geleid. Facility management zorgt ervoor dat kostenbeheersing en slimmere manieren van werken samen gaan.”