3 vragen aan… Centexbel

Is water een kostbaar goed in uw sector?
“Voor de Vlaamse textielbedrijven is de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief en genoeg water tegen een redelijke prijs erg belangrijk. Zeker in een sterk competitieve markt (denk aan de concurrentie uit Azië) waar prijsverhogingen moeilijk kunnen doorgerekend worden.”

Wat maakt dat textielbedrijven hun watergebruik willen optimaliseren?
“Zowel bij de textielbedrijven die lozen in oppervlaktewater als in het rioleringsstelsel, bestaat de problematiek van de micropolluenten. De Europese wetgeving legt immers op dat er zo weinig mogelijk van deze stoffen worden geloosd via het afvalwater. Bij de textielbedrijven wordt er dan ook aandacht besteed aan de keuze van grondstoffen en chemicaliën.”

Werkt u ook actief rond waterhergebruik?
“Met het project De Blauwe Cirkel focussen we onder meer op de concentraatproblemen die ontstaan bij kringloopsluiting, zoals zoutstromen waar de bedrijven maar moeilijk vanaf geraken. Het zijn voornamelijk de textielbedrijven die zich bezighouden met de techniek van natte veredeling die met dit probleem kampen. Enerzijds worden binnen dit project technieken voor waterhergebruik verder geoptimaliseerd om een maximale waterrecuperatie na te streven. Anderzijds worden zoutstromen verder geconcentreerd en worden hiervoor verschillende valorisatiemogelijkheden onderzocht.”