3 vragen aan… PV-Vlaanderen

Waar moet de stad van de toekomst zijn hernieuwbare energie vandaan halen?
“We moeten gaan naar maximale integratie van hernieuwbare energie in de stad. Zonnepanelen lenen zich daar uitstekend toe, omdat ze bovenop daken of geïntegreerd in gevels kunnen worden geplaatst en dus geen extra ruimte innemen. Ook microwindturbines bovenop hoge kantoorgebouwen kunnen een optie worden.”

De stad van de toekomst heeft een smart grid nodig. Houdt dit automatisch een lager energieverbruik voor particulieren in?
“Niet noodzakelijk, maar het kan wel beter de noden op het aanbod afstemmen. Concreet: wanneer de zon schijnt, dalen de prijzen op de elektriciteitsmarkt doordat er veel gratis stroom van zonnepanelen op het net komt. Slimme verbruikers kunnen dan een deel van hun verbruik verschuiven naar die goedkope uren, door bijvoorbeeld timers in te stellen op huishoudtoestellen.”

En voor bedrijven?
“In de industrie worden momenteel reeds de eerste stappen gezet inzake demand response management. Bepaalde installaties slaan automatisch aan of af, naargelang de prijzen op de markt. Een voorbeeld: de koeling van een datacenter hoeft niet de hele tijd aan vol vermogen te draaien zolang er geen bepaalde maxima worden overschreden. Die koeling met een uurtje vervroegen of verlaten kan al een pak euro’s aan besparing opleveren.”