Verzekeringen nemen een grote plaats in de gezinsfinanciën in. De premie per inwoner loopt in België op tot zo’n 2.500 euro (!). Sta daar even bij stil. Hoe maak je het jezelf gemakkelijker? Hoe maak je gepaste keuzes? Hoe betaal je die premies?

Sta niet alleen!
Eén ding is zeker: verzekeringspremies op tijd betalen is uitermate belangrijk. Het gedoe met aangetekende herinneringsbrieven is voor niemand leuk, te boek staan als wanbetaler is vervelend, en zonder verzekering vallen, betekent ook dat je er dan alleen voor staat. Gelukkig is er een manier om dat allemaal te vermijden.

 

Met een domiciliëring kan je je facturen namelijk rechtstreeks laten innen bij je bank

 

Betaal automatisch
Overweeg domiciliëring. Met een domiciliëring kan je je facturen namelijk rechtstreeks laten innen bij je bank. Met je voorafgaand akkoord worden je betalingen op die manier automatisch geregeld zonder dat je zelf telkens actie moet ondernemen.

 

Domiciliëring

 

Controle houden
In de praktijk ervaren verzekeraars dat domiciliëring van premies geen aanleiding is tot discussie of betwisting met klanten én dat domiciliëring snel en doeltreffend voor tijdige premiebetaling zorgt. Tegelijk blijkt dat een aantal klanten terughoudend blijft ten aanzien van domiciliëring: ze willen liever zelf de controle houden over hun betalingen, zeker als het gaat over jaarlijkse (of driemaandelijkse) premies of over grotere premies (auto-, brand-, leven- en pensioenverzekeringen….).

Kies vrij en bewust
Domiciliëring wordt inderdaad meest gebruikt voor betaling van gefractioneerde premies, veelal met bijkomend het voordeel dat de verzekeraar geen fractioneringskosten (tussen 3 procent en 6 procent) aanrekent. Dus zou je dan kiezen voor domiciliëring of nog niet? Voor jou als klant zien we zeker het voordeel van de eenvoud in administratie en financiële planning. Wat je ook kiest, het belangrijkste is dat je als klant vrij en bewust kiest en weet dat de domiciliëring je nooit opgelegd kan worden door de schuldeiser.