Wie ben ik? Het spelletje van MB kent iedereen, waar je probeert te achterhalen wie verscholen zit achter het rode of blauwe bordje. Het is een eenvoudig spelletje uit een tijd dat er van sociale media nog geen sprake was. Vandaag heeft bijna iedereen een online-identiteit, op Facebook, Instagram of Twitter. Maar zijn we online wel wie we offline zijn? “Er bestaat wel zoiets als een specifieke online-identiteit”, zegt Sofie Verhalle van het social media bureau Talking Heads. “Die verschilt vaak toch van je offline-identiteit, want je kiest zelf de momenten wanneer je iets deelt met je volgers en wat dat zal zijn.”

Beter dan het is
Niet dat we volgens Verhalle dan meteen getriggerd worden om te liegen, maar we gaan wel bepaalde zaken beter voorstellen dan ze eigenlijk zijn. “Bijvoorbeeld: wanneer je verjaart, deel je dat met je vrienden en hoop je op veel positieve reacties. Maar als je aambeien hebt, ga je je Facebookstatus niet updaten met een bericht: ‘ik kom net terug van de dokter en ik heb aambeien’.” Er is dus een verschil tussen onze online- en offline-identiteit.

 

Op sociale media krijgen jongeren een podium waar ze kunnen experimenteren met hun identiteit - Joris Van Ouytsel

 

Podium voor experimenten
Onderzoekers stellen zich dan ook de vraag of dit niet nefast is voor onze échte identiteit. “Als we kijken naar jongeren, dan zien we toch dat zij goed het verschil kennen tussen de online- en offline-identiteit”, meent Joris Van Ouytsel, coauteur van het boek `Mediawijs online’ dat jongeren wijst op de kansen, maar ook de gevaren van het internet. “Heel eenvoudig gesteld: sociale netwerksites zien ze als een podium waar ze kunnen experimenteren met hun identiteit, waar ze nagaan hoe er gereageerd wordt op bepaalde acties die ze ondernemen.”

Nuttige contacten
Meer zelfs: Van Ouytsel stelt vast dat die sociale media ons sociaal kapitaal verruimen. Het klinkt zwaar, maar volgens hem heeft elk van ons een beperkte vriendenkring van mensen die dicht bij ons staan. Dit zijn vrienden die je troosten en steunen als je het eens moeilijk hebt. Maar daarnaast heb je dikwijls nog 300 à 400 andere vrienden op sociale media die je ook kunnen helpen. Het zijn mensen die niet zo close zijn, maar die je info kunnen geven over plaatsen waar je lekker kunt eten, waar je als jongere een goede vakantiejob kunt vinden…“Dankzij sociale media kom je in die visie veel meer in contact met nieuwe ideeën en culturen die je blik verruimen, dan de vijf dichte vrienden die je rond je hebt offline”, licht hij toe.

 

De nieuwe digitale kloof gaat meer over de kennis en wijsheid over hoe je die sociale media verstandig kunt gebruiken – Sofie Verhalle

 

Digitale kloof verschuift
Maar goed, al die nieuwe ‘vrienden’ leveren naast kansen ook gevaren op. “Je had vroeger de digitale kloof”, aldus Verhalle. “Er waren mensen die wel en anderen die niet over een pc met internetverbinding konden beschikken. Het ging over middelen. De nieuwe digitale kloof gaat meer over de kennis en wijsheid over hoe je die sociale media verstandig kunt gebruiken.”

Kwetsbare groepen
Sommige mensen, vooral jongeren, zijn kwetsbaar op het internet. Van Ouytsel: “Daarom is het belangrijk dat ze tips krijgen op school of van hun ouders. Zorg er voor dat je je paswoord nooit aan vrienden geeft, want dat gebeurt aanvankelijk in vertrouwen, maar kan ook leiden tot cyberpesten.” Ook geeft hij de raad om goed na te denken over je online-reputatie, zeker met het oog op potentiële werkgevers in de toekomst, maar ook naar je vrienden en familie toe.

Let op privacy
Tot slot wijst hij op het belang van de privacy-instellingen. “Controleer ze altijd en kies nooit voor de standaardinstellingen, want die zorgen er voor dat je veel meer gaat delen met onbekenden dan je zelf wilt.”Want dat is toch wel het laatste wat je wilt, jezelf te grabbel gooien op het internet. Je hebt hard gewerkt om die online-identiteit op te bouwen en je hebt er honderden vrienden bij. Denk dus altijd heel goed na wanneer je iets deelt met anderen, want alles laat nu eenmaal sporen na op het internet.