Het lijkt erop dat werknemers hun firmawagen binnenkort zullen kunnen inruilen voor extra cash. Met dat voorstel zet de regering een eerste voorzichtige stap richting mobiliteitsbudget. Snelle uitbreiding is wenselijk, vinden de meeste betrokkenen.

 

L&F-007_JPJohan Portier, Managing Director van LeasePlan België en Luxemburg

Welke mogelijkheden zie je om het woon-werkverkeer duurzamer te maken?
“Wie woon-werkverkeer wil verduurzamen, moet eerst proberen om verplaatsingen te beperken. Bedrijven zouden nog meer op thuis- en satellietwerken kunnen inzetten. Kan het toch niet zonder verplaatsing, dan is de volgende vraag of werknemers daarvoor per se een wagen nodig hebben en zo ja, of dat hun eigen wagen moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de één-op-één-relatie tussen wagen en bestuurder op termijn zal verwateren. Als leasemaatschappij pikken we daar nu al op in. In Luxemburg bijvoorbeeld maken werknemers van verschillende LeasePlan-klanten al gebruik van onze deelauto’s. Verder moeten we ervoor zorgen dat de wagens zelf properder worden. Bij LeasePlan hebben we alvast de ambitie om tegen 2030 de totale vloot emissievrij te krijgen.”

Welke invloed zal het mobiliteitsbudget hebben op het leasing- en fleetbeleid van bedrijven?
“Als het mobiliteitsbudget er komt, dan zal dat voor de werkgever betekenen dat hij ineens een hele reeks vervoersmodi moet beheren en eventueel zelfs de mobiliteitsoplossingen voor de gezinsleden van de werknemer moet ondersteunen. Ik vermoed dan ook dat we naar een model zullen evolueren waarbij niet de werkgever, maar wel de werknemer het contact met de leasemaatschappij voert, via digitale kanalen. De werkgever zal eventueel nog een parapluovereenkomst sluiten met een serviceprovider, maar de rest is aan de werknemer. Logisch, want hij kent zijn mobiliteitsbehoeften en die van zijn gezin het best.”

Wat is er essentieel om van het mobiliteitsbudget een succes te maken?
“Het voorstel dat nu op de regeringstafel ligt, kun je moeilijk een mobiliteitsbudget noemen. Als je werk wil maken van een duurzame oplossing die impact heeft op onze wegen, dan volstaat het cash for car-idee niet. Er zijn in België zes miljoen wagens geregistreerd, waarvan iets meer dan 400.000 wagens in operationele leasing. Het fileprobleem zullen we dus niet oplossen door alleen aan die leasingwagens te raken. Van de overheid verwacht ik dat ze het ruimere plaatje bekijkt en al wie in de file staat aanspreekt. We hebben nood aan nieuwe vormen van mobiliteit waarmee we de capaciteit van onze wegen efficiënter benutten. Ik verwacht overigens dat de realiteit de politiek opnieuw zal inhalen.”


 

L&F-007_KBCWerner Franck, CEO van KBC Autolease

Welke mogelijkheden zie je om het woon-werkverkeer duurzamer te maken?
“Duurzaam woon-werkverkeer begint met ervoor te zorgen dat alle werknemers ‘multimobiel’ zijn, dat ze te allen tijde de vrije keuze hebben om zich ofwel met de (bedrijfs)wagen, de (bedrijfs)fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Binnen zo’n multimobiel beleid passen ook initiatieven als thuiswerk, mobiel werken, efficiënt agendabeheer en videoconferencing. Verder zijn er op tal van vlakken verbeteringen mogelijk. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld alleen maar diesels als bedrijfswagens aan, terwijl dat vaak niet de beste keuze is. Ook bedrijfsfietsen mogen volgens mij een prominentere rol spelen. Het zou mogelijk moeten zijn om er voor elke werknemer eentje ter beschikking te stellen, via bijvoorbeeld een eenvoudige loonruil.”

Welke invloed zal het mobiliteitsbudget hebben op het leasing- en fleetbeleid van bedrijven?
“Laten we duidelijk zijn: de huidige ontwerptekst van de regering rond het mobiliteitsbudget dekt helemaal de lading niet meer. Eigenlijk heeft het helemaal niets meer met een mobiliteitsbudget te maken. De vele bedrijven die naar een toekomstgericht multimodaal mobiliteitsbeleid willen gaan, krijgen helemaal geen ondersteunend overheidskader om dit in te voeren. Wat een echte kans had kunnen zijn om een wetgevend en fiscaal kader te creëren voor bedrijven, draait nu uit op een zuivere inruilvergoeding voor de bedrijfswagen. Als het voorstel erdoor komt, dan zal het geen enkele bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen, al zeker niet aan de vermindering van de economische kosten van files.”

Wat is er essentieel om van het mobiliteitsbudget een succes te maken?
“Een recent onderzoek van studiebureau Traject leert dat een mobiliteitsbudget dat voorziet in een brede mix van duurzame vervoersalternatieven, en dat geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoerplan, tot 15 procent van de autoverplaatsingen kan verminderen. Ook cruciaal is een eenvoudig, goed uitgedacht fiscaal kader, dat maakt dat ook kleine ondernemingen de stap durven en kunnen zetten. Zodra er ingewikkelde, individuele fiscale rulings moeten afgesloten worden, haken die af.”


 

L&F-007_YLYves Labeeu, Tax & Legal Consultant bij HR-Well-beingpartner Attentia

Welke mogelijkheden zie je om het woon-werkverkeer duurzamer te maken?
“Een sterker uitgebouwd openbaar vervoer zou zeker meer werknemers kunnen overtuigen om op trein, bus en tram over te stappen of om verschillende modi te combineren. Maar ook andere oplossingen zouden nog meer gepromoot kunnen worden, denk aan carpooling, de (elektrische) fiets, een dagje per week thuiswerken… Om werknemers aan te moedigen hun gedrag te veranderen, bieden wij onze klanten de mogelijkheid om mobiliteit in het verloningspakket te integreren. Het variabele deel kunnen werknemers zelf samenstellen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld voor een leasefiets met onderhoudscontract kiezen, die na drie jaar terbeschikkingstelling van hen kan worden. Net zoals een laptop of tablet.”

Welke invloed zal het mobiliteitsbudget hebben op het leasing- en fleetbeleid van bedrijven?
“Bij Attentia verwachten we dat de komst van het mobiliteitsbudget de trend naar kleinere bedrijfswagens zal versterken en de groei van bedrijfsfietsen zal boosten. De fiets zal volgens ons sowieso meer aanwezig zijn in het mobiliteitsbeleid van bedrijven, aangezien ze zich meer en meer om de gezondheid van de werknemers bekommeren. Verder gaan we ervan uit dat de leasebedrijven in de toekomst een bredere service zullen trachten te ontwikkelen en samenwerkingen zullen aangaan met bijvoorbeeld aanbieders van digitale mobiliteitsoplossingen of flexibele verloningssystemen. Ten voordele van comfort en meer keuze.”

Wat is er essentieel om van het mobiliteitsbudget een succes te maken?
“Om werknemers zover te krijgen dat ze hun wagen inruilen, heb je voldoende financiële prikkels nodig. Als er te veel heffingen komen, zoals ‘het voordeel alle aard’ voor de werknemer, of als er vergoedingen zouden wegvallen, zoals woon-werkverkeer of tankkaart, zal het enthousiasme gering zijn. Verder denk ik dat er voor een echte doorbraak een vereenvoudigde administratie en (para)fiscaliteit nodig zal zijn. Vandaag kent elke vervoersmodus een eigen (para)fiscaliteit. En ook carpooling is naar aangifte toe een lastige optie. Het gedeelde traject wordt immers anders belast dan het stuk dat je alleen aflegt.”


 

L&F-007_BDHBart de Hoog, General Manager van Dragintra Fleet Services Benelux

Welke mogelijkheden zie je om het woon-werkverkeer duurzamer te maken?
“Het meest duurzame alternatief voor de (firma)wagen is thuiswerk. Als meer werknemers de mogelijkheid krijgen om minstens 20 procent van hun tijd van thuis uit te werken, dan zal dat een verschil maken op onze wegen. De alternatieve mobiliteitsoplossingen die vandaag voorliggen – openbaar vervoer, carpoolen, fiets… – zijn voor 95 procent van de medewerkers met firmawagen niet haalbaar als unieke vervoersmodaliteit. Dat weten we uit de tests die we samen met de bedrijven doen. Via een app op de smartphone registreren we gedurende enkele maanden de trajecten die die werknemers afleggen. Pijnlijk om te zien, maar slechts aan maximum 5 procent kunnen we alternatieve, al dan niet gecombineerde, vervoerswijzen suggereren.”

Welke invloed zal het mobiliteitsbudget hebben op het leasing- en fleetbeleid van bedrijven?
“Het zal in elk geval de drempel verlagen om alternatieven in overweging te nemen. Of er effectief een ommekeer komt en werknemers hun firmawagen zullen inruilen, hangt af van het fiscaal kader dat de overheid creëert. De keuze moet financieel natuurlijk even interessant zijn voor de werknemer. Misschien zal de komst van het mobiliteitsbudget leiden tot een toename van private lease. Werknemers zonder bedrijfswagen kunnen dan via hun budget zelf een wagen leasen. Of wie weet, komt er een doorbraak van carsharing, waarbij je een wagen deelt met collega’s of met mensen uit je buurt. Bij (jonge) werknemers zonder kinderen is daar zeker interesse in.”

Wat is er essentieel om van het mobiliteitsbudget een succes te maken?
“Als een werknemer vandaag voor een gecombineerde mobiliteitsoplossing wil kiezen, dan is dat fiscaal weinig interessant. Voor elke vervoersmodaliteit betaalt hij een voordeel alle aard. De overheid zou met het mobiliteitsbudget een kader moeten creëren dat financieel neutraal is. Verder vind ik de budgetten die nu circuleren, van 250 tot 400 euro, aan de lage kant om de werknemer te overtuigen. Het bedrag is niet evenredig aan de waarde van de firmawagen die werknemers nu ter beschikking hebben, toch algauw 500 à 600 euro.”