Outsourcing van IT biedt veel voordelen. Maar we moeten volgens overheids CIO Paul Danneels wel op onze hoede blijven. “Je moet sturende activiteiten zelf in handen houden.”

Outsourcing heeft zijn voor- en tegenstanders. We associëren het vaak met ontslagen, maar voor IT’ers hoeft het niet per se een doodlopend straatje te zijn. “Ze komen vaak ergens terecht waar IT de core business uitmaakt”, zegt Carine Peeters van de Brusselse universiteit ULB. Maar of dit altijd het geval is of niet…de snel evoluerende wereld van de IT kan amper zonder uitbesteding.

Uitbesteding loont
Voor een organisatie als de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) met 12.000 PC’s verspreid over 400 plaatsen is dat het geval. “We besteden wellicht twee derde van onze ICT-activiteiten uit”, zegt VDAB-CIO Paul Danneels. “Dat biedt ons een grote toegang tot nieuwe technologie en knowhow. We kunnen van hun best practices leren zonder constant zelf achter de feiten aan te hollen. Als je met je eigen organisatie op de laatste stand wil zijn, heb je weinig andere keuze. Bovendien kunnen we veel flexibeler met de kosten omgaan.”

 

Outsourcing mag niet enkel als het snelle, goedkope alternatief gezien worden. De menselijke factor speelt wel degelijk een rol – Carine Peeters

 

In eigen handen
Het eigen VDAB-ICT team bestaat uit 70 vaste medewerkers en 150 externen. Het focust voornamelijk op de globale sturing zoals de applicatiearchitectuur, projectopvolging en contractbeheer. “De grootste uitdaging vind ik dat je voldoende tijd besteedt aan deze elementen, maar dat je toch ook zorgt voor het globale kader om tot applicatiearchitectuur en innovatie te komen”, zegt de CIO. “Je moet over de projecten heen kijken en de synergiën registreren. Het is natuurlijk cruciaal om de sturende activiteiten in eigen handen te houden.” De projectuitvoering gebeurt op basis van raamcontracten over langere periodes na een openbare uitbesteding.

Let op planning
“Expertise en schaalvoordelen zijn naast kosten en flexibiliteit twee belangrijke redenen om diensten uit te besteden”, beaamt de academica Carine Peeters. Maar een bedrijf moet wel goed op de planning letten, want daar loopt het soms mis. “Outsourcing mag niet enkel als het snelle, goedkope alternatief gezien worden. En de menselijke factor speelt wel degelijk een rol. Gaat het niet om ontslagen, dan nog vergt het meestal toch een verandering in de organisatie.” Ook moet je er goed opletten dat het uitbesteden van bepaalde diensten onomkeerbaar kan worden. “Het spreekt voor zich dat alles best duidelijk in goede Service Level Agreements wordt vastgelegd”, verduidelijkt de Brusselse experte.

Servers
“ONZE COMPUTERCENTRA WORDEN AANGESTUURD VANUIT RUSLAND EN DE IT-HELPDESK ZIT OP DE FILIPIJNEN – SABINE EVERAET”

Cloud verdere fase
Maar toch ziet VDAB-CIO Paul Danneels Cloud Computing als een natuurlijke, verdere fase van outsourcing. Hij zal dan ook de vaderlandse geschiedenis ingaan als de eerste overheids-CIO die Google Apps in zijn organisatie lanceerde. “Tachtig procent van ons netwerkverkeer loopt via het internet. Onze core applicaties gebruiken maar tien procent van onze bandbreedte”, duidt de VDAB-topman. De overheids-CIO is zo een beetje de Bart De Wever van de Belgische IT. Zoals de politieker België tussen Europa en Vlaanderen ziet verdampen, ligt de toekomst voor het VDAB-datacenter in de cloud terwijl voor lokale projecten resoluut voor lokale partners zal gekozen worden.

Aangestuurd vanuit buitenland
Misschien logisch, maar een geheel ander geluid horen we bij Sabine Everaet, de Belgische CIO van 2011. “Op infrastructuurvlak is de baseline uitbesteed. Het projectmatige is nog bij ons. Onze computercentra worden aangestuurd vanuit Rusland en de IT-helpdesk zit op de Filipijnen”, zegt de beleidsvrouw van The Coca-Cola Company Europe.

Mensen zijn core business
Dit is geen verrassing voor offshoring-experte Carine Peeters. Ze stelt droogjes vast: “Hoe verder je het buiten de eigen landsgrenzen zoekt, des te hoger de risico’s worden. Maar natuurlijk ook des te groter de potentiële winsten worden.” Wel waarschuwt de academica voor de off-shoring van callcenter-activiteiten. “Mensen vergeet snel dat daar de directe communicatie met de klanten gebeurt. Dat is van strategisch belang. Deze mensen zijn het gezicht van de organisatie. Bekijk dit ook als je core business.”