Autosector
De tewerkstelling in de Belgische autosector daalde tussen 2003 en 2012 van 54.200 naar 36.900 werknemers. Daar moet bovendien nog de nakende sluiting van Ford Genk in worden opgenomen. Toch is de branche nog niet dood. Zowel voor de Europese als de Amerikaanse automarkt wordt beterschap verwacht. “Vooral de premiemerken zullen hun sterke groei doorzetten. Dat moet ook de Belgische constructeurs ondersteunen, al blijft er globaal genomen nog overcapaciteit”, stellen Daenekindt en Stiers. Toeleveranciers van de autosector, zoals chipsproducent Melexis, moeten kunnen profiteren van het toegenomen aantal chips in auto’s.

Farma & Biotech
De sector van farma en biotech doet het goed. Niet alleen internationaal, ook in België. De tewerkstelling in de Belgische farmasector steeg tussen 2003 en 2012 van 20.400 naar 24.200. “De voorbije jaren ligt het tempo waaraan de industrie nieuwe medicijnen lanceert beduidend hoger dan het voorbije decennium. Daar zijn verschillende redenen voor. Ze worden beter gemanaged en het goedkeuringsproces verloopt efficiënter. Er gaat heel veel aandacht naar het behandelen van kanker. Een Belgisch bedrijf dat van deze trend kan profiteren, is MDxHealth dat zich specialiseert in kankerdiagnoses”, luidt de analyse van Stiers en Daenekindt.

Voedingssector
Voor de voedingssector blijft een belangrijke taak weggelegd. “De groeiende wereldbevolking en de stijgende middenklasse in de ontluikende markten zorgen er voor dat meer mensen beter en gezonder consumeren. Een toenemende trend in de voedingssector is die van de gezondere producten. Het is opvallend dat bedrijven die gezondere voeding aanbieden ook vaak een sterk hogere groei kennen. Veel Belgische bedrijven hebben het hier nog moeilijk mee”, vinden Daenekindt en Stiers. De tewerkstelling in de Belgische voedingssector daalde tussen 2003 en 2012 nog van 99.100 naar 96.100.

Logistiek
De logistieke sector doet het vrij goed. Het globaal economisch herstel speelt daarin een positieve factor. “Dat geldt zowel voor grote volumes voor bijvoorbeeld het maritiem transport als voor kleine pakketten voor expresdiensten, waar de e-commerce voor een structurele groei zorgt”, aldus nog Daenekindt en Stiers. Door zijn goede ligging profiteert België van het goede klimaat voor logistieke diensten. In Vlaanderen alleen al behoort de sector logistiek met transport, logistiek en post met ongeveer 154.000 tewerkgestelden tot één van de grote werkleveranciers.

Chemiesector
De chemiesector heeft het de afgelopen 10 jaar vrij goed gedaan. Vanaf 2003 werd zwaar ingezet op kostenbesparingen. Voorts schakelden heel wat ondernemingen over van bulkchemie naar speciaalchemie, waardoor ze grotere rendementen haalden. “Een speciale vermelding hierbij gaat naar Solvay, dat via het overgenomen Chemlogics kan profiteren van de opmars van schaliegas”, stellen Daenekindt en Stiers. Het bedrijf heeft namelijk producten om schaliegas en -olie zo efficiënt mogelijk uit de steenformaties te halen. In de chemiesector werkten eind 2012 nog 43.800 mensen. Tien jaar eerder waren het er nog 50.300 euro.

Staalsector
De staalsector beleefde hoogdagen sinds 2003 toen een enorme toename van de vraag uit China de prijzen opdreef. Er werd veel capaciteit bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. En dat zorgt momenteel voor een overcapaciteit. “De reorganisatie verloopt echter bijzonder moeizaam. Er is veel weerstand tegen het sluiten van fabrieken. Het kan dan ook nog een paar jaar duren voor de staalsector opnieuw gezond is”, besluiten Stiers en Daenekindt. De tewerkstelling in de metallurgie daalde tussen 2003 en 2012 al van 37.100 naar 30.700.

Textielsector
De Belgische textielsector was in 2012 nog goed voor 21.833 jobs. Zowat de helft ervan kwam uit de productgroep ‘interieurtextiel’ als tapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, huishoudlinnen en matrastijk, zo blijkt uit cijfers van de federatie Febeltex. Het is van oudsher een sector die sterk op de export is gericht. De voorbije maanden speelde de dure euro hier dan ook in het nadeel. Maar ook kledingtextiel – goed voor 2.000 werknemers – had het niet makkelijk. Vooral voor werkkledij en technisch textiel was het een moeilijke periode.