In samenwerking met

Danny Toelen, provinciegriffier Antwerpen

De toekomst van de provincie Antwerpen oogt goed. Onze regio kan uitpakken met troeven als de haven en industrie, steden die borrelen van creativiteit en pareltjes van natuurgebieden. Met innovatieve, duurzame en creatieve projecten versterken we de welvaart.

Als bakermat van de diamantverwerking ademt Antwerpen al eeuwen creativiteit. Met het Modemuseum en het Fotomuseum heeft de provincie al twee topmusea met internationale faam op het snijvlak van belangrijke economische sectoren en esthetische beleving. Eind 2017 komt daar nog DIVA bij. Dat nieuwe museum zal het rijke verleden van de diamantsector verbinden met de huidige economische activiteiten in de diamanthandel en de creatieve sectoren van edelsmeedkunst en juweelontwerp.

Samen groener
Ook qua duurzaamheid vervult de provincie Antwerpen al lang een pioniersrol. De groepsaankoop groene stroom die de provincie in 2010 lanceerde was meteen een succes. Meer dan 60.000 gezinnen van onze provincie tekenen dankzij de ‘samen gaan we groener’-campagne jaarlijks in op een voordelig energiecontract én een energiebewuste toekomst.

Woonnood creëert alternatieven
De provincie heeft sowieso geen angst om ‘iets nieuws’ te proberen en de welvaart te stimuleren. De durf om te innoveren manifesteert zich ook in de domeinen wonen en leven. In onze dichtbevolkte regio is de woonnood groot en betaalbare woningen zijn schaars. Om mensen met beperkte financiële mogelijkheden te helpen, zorgde de provincie Antwerpen voor een keten van sociale verhuurkantoren. Bij Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen in Westerlo, gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand. Wie (ver)bouwplannen heeft, kan er terecht voor gratis advies.

 

Een absolute voorwaarde voor welvaart is werkgelegenheid

 

Haven voor werkgelegenheid
Een absolute voorwaarde voor welvaart is werkgelegenheid. De haven is een enorme troef, want waar een haven is, is industrie én werk. Jaarlijks maken meer dan 40.000 leerlingen via ons Havencentrum kennis met jobs in de haven. Met de opwaardering van de Kanaalkant neemt de provincie Antwerpen het voortouw in de economisch belangrijke regio langs het Albertkanaal. Via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werkt ze ook mee aan een bedrijvenzone aan de veiling van Sint-Katelijne-Waver: om groenten te verwerken zonder extra transport. Fier op haar streekproducten zet de provincie sterk in op de promotie en distributie ervan.

Veel mensen = veel verkeer
In een regio waar veel mensen wonen én werken, is er veel verkeer. Het autowegennetwerk geraakt verzadigd. De filedruk neemt toe. Als bovenlokaal bestuur werkt de provincie Antwerpen aan oplossingen. Met de aanleg van fietsostrades over gemeentegrenzen heen biedt de provincie Antwerpen pendelaars een kwaliteitsvol alternatief voor de auto. Dagelijks maken duizenden fietsers dankbaar gebruik van onze fietsostrades.

Duwtje in de ondernemersrug
Ook innovatie en ondernemerschap telt. Starters en jonge bedrijven geven we graag een duwtje in de rug via projecten zoals Technologiehuizen, het Wetenschapspark UA en De Basis. Via de miniondernemingen, de Vliegende Startersbrigade en Antwerp Entrepreneur Academy maken jongeren op de schoolbanken al kennis met het bedrijfsleven. Tenslotte zijn zij de ondernemers van morgen.