23.3 C
Antwerpen, BE
Wednesday, June 20, 2018

Groene revolutie in energie-efficiënt werken

Groene energie en energie-efficiënt werken is voor iedereen een prioriteit. Dit tonen het Vlaams klimaat- en energiepact, burgerpanels, universitaire testprojecten en plannen binnen bedrijven goed aan. Enkele bedrijven spelen alvast een voortrekkersrol.

Schone lucht gewenst

Hoewel de burger bezorgd is over de luchtvervuiling, blijft de auto volgens een studie van FOD Mobiliteit met 65,5 procent zijn favoriet voor de woon-werkverplaatsingen. Dit terwijl slechts 17,7 procent het openbaar vervoer gebruikt. Maar er is een (r)evolutie in opkomst.

Herman Van Rompuy: “Technologie is geen doel, maar een tool”

Herman Van Rompuy is net 70 geworden, maar zijn drive blijft even groot. Sinds 2015 is hij voorzitter van de adviesraad van ngo TomorrowLab, een innovatieadviseur en -integrator voor bedrijven, overheden en organisaties. Spelers die meer dan ooit de stad van morgen helpen vormen.

Bart Tommelein: “De energieomslag, geleidelijk maar onvermijdelijk” 

Bart Tommelein: De Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen zijn communicerende vaten. Wie fossiele brandstoffen vaarwel zegt en inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, stoot minder CO2 uit en levert zijn bijdrage aan een duurzamer klimaat.

Streven naar een asbestveilig Vlaanderen 2040

Asbest. Als het woord valt, wordt hier meestal ‘kankerverwekkend’ aan verbonden. De stof leek in de jaren 80 en 90 grensverleggend. Tot plots het alarm afging: asbest was schadelijk voor de gezondheid.

Op naar een energiek land

Ondanks dat we onze kerncentrales in Tihange en Doel angstvallig lang openhouden, is hernieuwbare energie voor België en Vlaanderen wel degelijk de toekomst. Hoe bereiden we ons best voor op die toekomst en wat zijn de uitdagingen?

Lees ook