25 C
Antwerpen, BE
Wednesday, June 20, 2018

The circle… of life

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op deze planeet. Die zullen allemaal consumeren en daar zijn kostbare grondstoffen voor nodig. We kunnen ze niet langer ongestraft uit de natuur halen. Bedrijven zullen moeten leren om circulair te ondernemen.

Anneleen Malesevic: ‘De SDGs als leidraad voor duurzaam ondernemen’

Anneleen Malesevic: De Verenigde Naties vertaalden de grootste maatschappelijke uitdagingen naar 17 duurzaamheidsdoelstellingen. De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een hoeksteen, om de wereld tegen 2030 weer op een duurzaam spoor te zetten. Ook voor bedrijven openen ze heel wat mogelijkheden.

Eric de Deckere: ‘MVO, een meerwaarde voor elk bedrijf groot...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt tot stand dankzij dialoog tussen en overleg met werknemers, leveranciers, klanten en de omgeving, Het is essentieel om samen de impact van je activiteiten onder de loep te nemen en te zien hoe je deze op een duurzame manier kunt verbeteren.

In de coulissen van de R&D

Researchers in witte stofjassen die gewapend met erlenmeyers en bunsenbranders in een labo rondlopen. Dat is het klassieke beeld dat veel mensen hebben van onderzoek en ontwikkeling. De realiteit is vaak heel anders. Wij vroegen aan drie onderzoekers hoe hun R&D-trajecten er typisch uitzien.

Jiska Verhulst: “Ode aan de imperfectie”

Onlangs las ik een artikel over een vrouw die een experiment ondernam. Ze zou drie weken zonder restafval leven. Geen praatjes, maar actie. Maar ze botste al snel op de weerbarstige realiteit.

Manfred Van Vlierberghe: ‘Gewapend voor de toekomst’

ArcelorMittal Belgium maakt al jaren innovatieve en duurzame staalproducten voor uiteenlopende toepassingen in ons dagelijks leven. Zonder staal, geen lichtgewicht voertuigen, geen groene energie, geen infrastructuurwerken of futuristische gebouwen.

Robotten aan de macht? 

Het laatste woord is nog niet gezegd over het al dan niet massaal verdwijnen van jobs door de nieuwe technologieën. Zeker is in elk geval wel dat doemdenken ons niet vooruithelpt. Een proactieve houding en nieuwe skills aanleren zijn een betere strategie.

Samenwerkingen binnen de logistieke sector voor minder files

Onze economie kraakt onder de ellenlange files. Volgens het federaal Planbureau zal het goederenvervoer in België tegen 2030 met 40 à 45 procent groeien tegenover 2012. Samenwerking binnen de logistieke sector en enkele concrete maatregelen zorgen voor een efficiënter transport en dus minder files.

Urbain Vandeurzen: “De moderne industrie is slim, digitaal en duurzaam”

De industrie is de motor van innovatie, productiviteit, groei en export. En dus van onze welvaart. De digitale transformatie van de industrie houdt bedreigingen in maar schept ook formidabele kansen door nieuwe manieren van produceren, slimme producten en nieuwe businessmodellen.

De maakindustrie: ‘Laten we niet onder onze kerktoren blijven zitten!’

De maakindustrie staat voor zeer grote uitdagingen. Innovatie, de war for talent en een goed investeringsklimaat zonder excessieve reglementering zijn voor onze experts uit diverse sectoren cruciaal om onze concurrentiële positie te vrijwaren.

Lees ook