In samenwerking met

Carine Janssens, Corporate Relations Manager bij de Belgische Franchise Federatie

Franchising is een businessmodel dat meer en meer succes kent omdat het vaak een oplossing biedt aan de huidige economische vraag.

Goede keuze?
Waarom franchising net een goede keuze kan zijn? Het vraagt van een ondernemer een minder grote investering dan een netwerk in eigen beheer te ontwikkelen. De ondernemer, eigenaar van een concept, moet zelf geen verkooppunten openen en beheren, wat wordt overgelaten aan de zelfstandige uitbaters. En voor deze ondernemers zijn de voordelen minstens even groot, want ze gaan in zee met een succesvolle franchiseformule die al bekend is bij het grote publiek. Een onschatbare voorsprong, als je weet dat een zelfstandige handelszaak jaren nodig heeft om naamsbekendheid te verwerven.

Wettelijk kader
Hoewel franchising geen formeel wettelijk kader heeft in België, geldt hier wel de wet van de Precontractuele Informatie (PID), wat zowel van toepassing is bij franchising als bij alle andere vormen van commerciële samenwerking. Daarnaast is een franchisenemer een zelfstandige ondernemer en beschikt hij over de winsten van zijn eigen bedrijf. Toch komt het vaak voor dat hij een bepaalde marge op de producten afstaat aan de franchisegever – wat duidelijk omschreven moet staan in het contract – die deze dan weer op zijn beurt investeert om het franchiseconcept verder te ontwikkelen.

 

Franchising is ideaal voor kleine ondernemers die snel willen starten.

 

Screening voor netwerk
Een franchisegever beslist en screent hierbij zelf zijn franchisenemers om te zien of deze passen in zijn netwerk. Hij kan uiteraard kandidaten weigeren als hij denkt dat deze niet de geschikte ondernemers zijn voor zijn concept. Franchising is dus ideaal voor kleine ondernemers die snel willen starten en gebruik willen maken van een gevestigd imago. Een franchisenemer krijgt van zijn franchisegever een initiële opleiding en een verdere vorming om het concept commercieel uit te werken. Dit staat synoniem met tijdwinst, concurrentievoordeel en vermindering van het financiële risico in vergelijking met een geïsoleerde handelaar.

Onvoldoende gekend
Ervaring leert ons dat ondernemers niet altijd voldoende kennis over dit businessmodel van franchising hebben. Daarom is het belangrijk je goed te informeren. Tal van informatie, opleidingen en workshops, opgesteld volgens de deontologische Erecode van Franchising en gefaciliteerd door de Belgische Franchise Federatie, zijn beschikbaar om je op weg te helpen. Hierbij gaan zowel experten als juristen dieper in op de rechten en plichten van beide partijen. Daarnaast wordt op 6 maart ook de Franchising Belgium Day georganiseerd. Tijdens dit event kunnen startende ondernemers kennismaken met de franchiseformules die hun concept voorstellen en kandidaten zoeken om hun netwerk verder uit te breiden. Je kunt in deze belangrijke stap dus op tal van manieren worden begeleid.