Wie zijn business wil zien groeien, kan vaak niet anders dan zijn aandacht verleggen of uitbreiden naar het buitenland. Maar ‘het buitenland’ is een containerbegrip. Waar liggen de meeste investeringskansen? Welke buitenlandse investeringen houden de meeste risico’s in, in welke landen? En bestaat er wel een eenduidig antwoord op die vragen?

Leo SleuwaegenLeo Sleuwaegen, professor emeritus Managerial Economics and Strategy aan KULeuven

Wanneer wordt investeren in het buitenland interessant?
“Voor de meeste bedrijven is het een kwestie van noodzaak, wanneer de markt te klein is geworden, wanneer er sprake is van overcapaciteit of wanneer de concurrentie te groot is. Dan moet je het zien als verplichte investering. De ‘goede’ reden om buitenlandse investeringen op te zetten, is schaalvergroting, of sterker staan op binnen- of buitenlandse markt. Bovendien spreid je op die manier je risico over verschillende landen én kun je leren van buitenlandse concurrenten. Je moet dus altijd een onderscheid maken tussen een fundamentele reden, zoals sterker worden, en een aanleiding, zoals reageren op omstandigheden. Zo investeren vandaag veel bedrijven internationaal als gevolg van de economische crisis.”

Welke financiële risico’s komen er kijken bij internationaal ondernemen?
“Er zijn politieke risico’s: nationalisering, bedrijven die andere bedrijven discrimineren… Dan zijn er de risico’s van de markt zelf, vertaald in de stevigheid van de instituties van die landen. Ben je daar als bedrijf voldoende tegen beschermd? Dat laatste risico is de laatste jaren toegenomen. Die twee factoren vertalen zich vervolgens in financiële risico’s, want je investeringen worden er niet of minder rendabel door. Het zijn dus de omgevingsfactoren die leiden tot financiële risico’s. Een overname van een buitenlands bedrijf kan trouwens kan ook een risico zijn wanneer de integratie in het eigen bedrijf mislukt.”

Welke markten zijn momenteel financieel interessant om in te investeren?
“Belgische bedrijven investeren doorgaans minder in het buitenland, maar trekken eerder buitenlandse bedrijven aan. Indien ze dat wel doen, dan kijken ze meestal naar de onmiddellijke buurlanden, zoals Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Te weinig naar de groeilanden in het Verre Oosten, die nochtans interessante markten voor buitenlandse investeringen zijn: Maleisië, Vietnam, Singapore, India… Sinds kort komen ook Noord-Afrikaanse landen als Egypte en Marokko weer in de kijker, en in de VS staten als Texas en Californië. Maar je kunt dat uiteraard niet allemaal over één kam scheren. Of een land interessant is, hangt af van sector tot sector.”


 

Steven CuypersSteven Cuypers, CEO Orfit Industries

Wanneer wordt investeren in buitenland interessant?
“Buitenlandse investeringen veronderstellen een aantal voorwaarden. Zo moet de lokale markt of de markt in de omringende landen een prijsniveau toelaten dat voldoende winstmarge garandeert om de investering af te schrijven en vervolgens winst te maken. Wanneer je bijvoorbeeld met goederen die in België geproduceerd worden niet langer prijscompetitief bent, maar de markt wel van groot belang is voor je organisatie, kun je lokale productie overwegen – in sommige landen krijg je daar van de overheid belangrijke voordelen bij. Wanneer je in België onvoldoende productiecapaciteit hebt en je loopt het risico daardoor marktaandeel te verliezen in de exportmarkt moet je lokale productie ernstig overwegen.”

Welke financiële risico’s komen er kijken bij internationaal ondernemen?
“Er zijn verschillende financiële risico’s. Om er een paar te noemen: varaties in wisselkoersen, wanbetalers, het terughalen van winsten naar België die je in het buitenland gemaakt zou hebben of lokale belastingstarieven in landen waarmee België geen dubbel belastingsverdrag heeft. Het is uiteraard heel belangrijk die risico’s goed in te schatten alvorens een avontuur met buitenlandse investeringen aan te gaan.”

Welke markten zijn momenteel financieel interessant om in te investeren?
“Het heeft geen zin om hier concrete landen op te sommen, want of een buitenlandse markt al dan niet interessant is om in te investeren, hangt uiteraard volledig af van het belang van het potentieel in de exportmarkt. Bij groot belang moet je uiteraard grondig onderzoeken of een lokale investering wel interessant is. De allereerste voorwaarde blijft toch het lokale marktpotentieel. Pas als je zeker weet dat die markt er is, kun je gaan kijken naar de financiële voordelen die je er mogelijk uit kunt halen. In elk geval zullen die winsten hoofdzakelijk verkregen worden door een lage taxatie van de lokaal gemaakte winst.”


 

Jan Van HoveJan Van Hove, hoofdeconoom KBC

Wanneer wordt investeren in buitenland interessant?
“In principe gelden dezelfde criteria voor investeren in binnen- en buitenland: de opbrengst van de investering moet voldoende hoog zijn en de risico’s voldoende klein. Afhankelijk van persoonlijke risico-aversie kun je opteren voor een investering met hogere opbrengst én hoger risico. Algemeen wordt aangenomen dat internationale investeringen risicovoller zijn dan binnenlandse investeringen. Toch heeft de globalisering de afgelopen decennia internationale investeringen sterk doen toenemen. Dat is een proces dat zichzelf versterkt: hoe meer investeerders in het buitenland investeren, hoe meer ervaring er kan worden gedeeld, wat dan weer nieuwe investeerders inspireert en overtuigt.”

Welke financiële risico’s komen er kijken bij internationaal ondernemen?
“Internationaal ondernemen gaat altijd gepaard met risico’s die vaak financiële implicaties hebben. Gelukkig kunnen ondernemers zich tegen veel risico’s indekken: er bestaan verschillende instrumenten voor de financiering van internationale handelsactiviteiten, gaande van exportkredieten tot het indekken van wisselkoersrisico’s. Grotere ondernemingen zijn hiermee sterk vertrouwd, maar jonge of kleine ondernemingen vaak veel minder – je goed informeren is de boodschap. Daarnaast stellen we vast dat een internationaliseringsstrategie ondernemingen veelal ten goede komt. Toegang tot internationale markten zorgt voor schaalvoordelen, opportuniteiten voor nieuwe producten en kennisoverdracht.”

Welke markten zijn momenteel financieel interessant om in te investeren?
“De wereldeconomie herstelt zich volop na de financiële crisis. Het herstel is het verst gevorderd in de Verenigde Staten, waar we stilaan zelfs een oververhitting van de economie kunnen verwachten. De Europese economie heeft het Amerikaanse voorbeeld gevolgd en presteert zeer goed. Dat is belangrijk voor Europese ondernemingen die toch vooral op die markt zijn gericht – mooie perspectieven dicht bij huis zijn vaak het meest realistisch. Elders in de wereld zijn de opkomende economieën het meest dynamisch en bieden ze tegelijk de grootste opportuniteiten en risico’s. Wie daar investeert, moet zich bewust zijn van die risico’s en bereid zijn te ondernemen met vallen en opstaan.”