Omdat iedere Belg zijn eigen stek wil en elke nieuwe woning Bijna-EnergieNeutraal (BEN) moet zijn tegen 2021, kun je daar voortaan best rekening mee houden bij de keuze van isolatie, dakbekleding, beglazing enz. Advies van 4 experten uit de branche.

 

MH_260917-012Marc Dillen,
directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw

Wat is de meest efficiënte manier om BEN te bouwen? 
“Als bouwheer is het aan te raden om van bij het begin met een bouwteam, d.w.z. een architect en een aannemer, samen te werken en te overleggen. Niet alleen resulteert dat in meer expertise aan tafel, het geeft je ook een beter zicht op het kostenplaatje. Verder geldt als basisregel dat de gebouwschil én de slimme technieken voor ventilatie, verwarming… best meteen in het ontwerp opgenomen worden. Kies je voor een sleutel-op-de-deur-woning, doe dan een beroep op gespecialiseerde bouwaannemers. In een team van op elkaar afgestemde onderaannemers werken ze met een vast lastenboek en hebben ze de nodige technische knowhow om je BEN-woning te realiseren.”

Wat als je huis niet conform de nieuwe regelgeving is?
“Een niet-energiezuinige woning is in de eerste plaats nadelig voor je energiefactuur, maar kan ook een boete opleveren. Sinds 1 januari 2006 is een (ver)bouwproject immers EPB-plichtig (red.: Energieprestatie en Binnenklimaat). Wie vandaag een bouwvergunning aanvraagt, zal o.a. moeten voldoen aan het maximale E-peil van E-50, vanaf 2021 wordt de norm E-30, en gebruikmaken van hernieuwbare energie (minimum 15 kWh/m2/jaar). Bij overtreding is er kans op een minimumboete van 250 euro, terwijl ze per nieuw gecreëerd volume maximaal 25 euro/m³ bedraagt. Voor een nieuwbouwwoning van bijvoorbeeld 700 m³ riskeert de bouwheer dus een boete met een bovengrens van 17.500 euro.”

Hoe groot is de invloed op de waarde van de woning?
“Kandidaat-kopers hechten tegenwoordig steeds meer belang aan het Energieprestatiecertificaat (EPC) van een woning, omdat het energie-efficiënt maken van een woning met een EPC 120 minder kosten met zich brengt dan een woning met een EPC 400. Die uitgaven verdienen zichzelf terug, ook al heeft een woning die aan de strengere energienormen voldoet een hoger kostenplaatje. In een energiezuinige woning ligt immers niet alleen je energiefactuur gevoelig lager, maar ook de totale woonlast, d.w.z. zowel de onderhouds- en renovatiekosten als de maandelijkse bankaflossing. Het wordt nu zaak dat de banken hier rekening mee houden bij de financiering.”


 

MH_260917-013Sara Van Dyck,
beleidsmedewerker Energie Bond Beter Leefmilieu

Wat is de meest efficiënte manier om BEN te bouwen? 
“Veruit het efficiëntst is goed te isoleren en te proberen om de nodige energie zoveel mogelijk via hernieuwbare energie op te wekken. Dat betekent dus zonnepanelen, en een warmtepomp die gebruikmaakt van lucht- of bodemwarmte en die een voldoende groot buffervat heeft om de energie optimaal te benutten. Daarnaast moeten we omwille van de uitdagingen van het Parijse klimaatakkoord ook al fossielvrij denken, want nieuwe huizen mogen tegen 2040 geen CO² meer uitstoten. De initiële investeringskosten mogen dan hoog zijn, je wooncomfort zal verhogen en je energiefactuur zal gevoelig dalen. Vochtige, koude vloeren zijn verleden tijd en je geniet van een betere luchtkwaliteit.”

Wat als je huis niet conform de nieuwe regelgeving is?
“In het kader van het Renovatiepact dat de Vlaamse overheid met de bouwsector en het brede middenveld sloot, moeten alle bestaande woningen tegen 2050 BEN zijn. Zorg dat het niet de verplichting is die je motiveert om BEN te bouwen noch de boete die je boven het hoofd hangt bij niet-naleving van de regelgeving, maar wel het grotere comfort. Laat je woning vooraf grondig doorlichten met een energie-audit zodat je een stappenplan hebt in functie van je budget. Weet ook dat elke provincie een Steunpunt duurzaam bouwen heeft en heel wat steden een eigen energiehuis, waar je terecht kunt voor verbouwadvies. Ideaal als je niet weet hoe je eraan moet beginnen.”

Hoe groot is de invloed op de waarde van de woning?
“Uit onderzoek is gebleken dat het Energieprestatiecertificaat (EPC) inderdaad een impact heeft op de verkoopprijs van een woning. Een woning met een lager EPC kan dus duurder verkocht worden dan een niet-energiezuinige woning. De meerwaarde van een passiefwoning werd in een onderzoek van Bond Beter Leefmilieu zelfs op dertien procent geschat. Het loont dus zeker om je woning energiezuiniger te maken, niet alleen omdat je woning dan meer waard is, maar je geniet zoals gezegd van een lagere energiefactuur en een groter wooncomfort. Ook zijn er genoeg stimulerende maatregelen en interessante renovatiepremies, een echte win-win situatie.”


MH_260917-014Ann-Sophie Martens, Marketing Manager Belgium & Pol Van Acker, Technical Support Manager UNILIN

Wat is de meest efficiënte manier om BEN te bouwen? 
Ann-Sophie Martens: “Regel 1 is dat je eerst je bouwschil aanpakt door je woning goed te isoleren. Dan pas focus je op technieken zoals warmtepomp, zonnepanelen… Isoleren doe je maar 1 keer, dus doe je het van de eerste keer best goed. Je bereikt er immers in één keer een gunstiger E-peil door, je spaart energie en kosten, én je verhoogt je wooncomfort. Aangezien 30 procent van de warmte verloren gaat via het dak, zijn dakelementen, zowel voor nieuwbouw als renovatie, de meest efficiënte isolatie-oplossing. Met dit all-in-one concept, die isolatie, kepers én binnenafwerking combineert, isoleer en werk je je dak af in maximaal vijf dagen. Bovendien kun je, door de hoge isolatiewaarde (en lage lambda-waarde), met dit bouwsysteem heel slank isoleren, waardoor je in de woning aan ruimte wint.”

Wat als je huis niet conform de nieuwe regelgeving is?
Pol Van Acker: “Momenteel is een BEN-huis bouwen in feite nog niet echt verplicht, maar om bouwers in spe te motiveren zijn er wel een aantal voordelen. Zo bespaar je gedurende 5 jaar maar liefst 50 procent op de onroerende voorheffing en verdien je op termijn je investeringen terug door een lagere energiefactuur. Wel moeten alle bouw- en verbouwprojecten sinds een tiental jaren aan de maximumeisen van E50 en E90 voldoen. Als je die norm niet haalt, riskeer je een administratieve boete die in grote lijnen overeenkomt met het investeringsbedrag dat in feite nodig is om het wettelijk E-peil te bereiken. Vraag hierover advies aan je EPB-verslaggever tijdens de energie-audit.”

Hoe groot is de invloed op de waarde van de woning?
Ann-Sophie Martens: “Als je nu al voldoet aan de BEN-eisen van morgen, verhoog je meteen de meerwaarde van je woning. Bij een latere verkoop zal de potentiële koper immers bereid zijn een hoger bedrag te betalen voor een goed geïsoleerde woning dan voor een minder energiezuinige woning. Naast de financiële meerwaarde, bereik je door het isoleren met dakelementen en dus extra aandacht te besteden aan de bouwschil, ook een groter wooncomfort. Tenslotte ziet een woning met een mooie zichtzijde in woon- of zolderkamer, er ook veel beter uit!”