De provincie Antwerpen kijkt de komende jaren aan tegen een toename van de bevolking. Meer mensen betekent meer huizen en meer huizen betekent minder open ruimte. Vraagstukken waar zowel provincie- als stadsbesturen zich de komende tijd over moeten buigen.

Steeds meer mensen zijn de ellenlange files beu en willen hun levenscomfort opkrikken door dichter bij de stad te wonen. Dat resulteert in een uitbreiding van de stad. Luk Lemmens is gedeputeerde voor de provincie Antwerpen en onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening. Hij bevestigt dat ruimtelijke ordening zich moet toespitsen op enerzijds een samenhang van kernversterking, en anderzijds het behoud van open ruimtes. Lemmens: “Vooral kernversterking moet het wapen worden bij de provinciale aanpak en dat geldt zeker ook voor de kleinere steden en dorpen. We gaan dichter bij elkaar wonen door bouwprojecten te ontwikkelen die een bepaalde ruimte optimaal benutten.”

Fiets volwaardig alternatief voor auto
De stadsranden worden daarnaast steeds groter, door migratie naar de steden. Wonen in de stadsrand doet ons echter ontegensprekelijk denken aan lange files en toeterende auto’s. De provincie Antwerpen investeerde de voorbije jaren daarom al fors in fietsautostrades, wat het comfort van en naar steden makkelijk moet maken. “Op de as Mechelen-Antwerpen merken we een stijging van twintig procent fietsers”, vertelt Lemmens. “Logisch, want het is een volwaardig alternatief voor de auto. Het is gezond en je staat niet in de file. Voor heel wat trajecten is de fiets gewoon een snellere optie.” Extra troef is de toename van elektrische fietsen. “Fietsen tussen de steden wordt laagdrempelig. Iedereen kan het. Vandaar dat de provincie er ook steeds meer op inzet”

 

De verkeersoverlast in de stad daalt omdat mensen vaker gaan shoppen in de stadsrand en langs gewestwegen – Luc Lemmens

 

Verhuizen uitgesteld
Zo’n beleid past echter in een grotere visie die niet alleen de stadsranden omvat, maar ook de stad. Vroeger trokken mensen uit de leeftijdscategorie 30-50 jaar vaak uit de stad. Een verschuiving die nefast was voor de mobiliteit. “Die beweging proberen we tegen te gaan”, bevestigt Van de Velde. “Door alles aan te bieden in een stad of in de brede stadsrand, hoeft de bevolking niet langer te verhuizen.” En als provinciehoofdstad moet Antwerpen het goede voorbeeld geven. “En dat doen we”, stelt Rob Van de Velde, Antwerps schepen voor ruimtelijke ordening. “Wist je trouwens dat Antwerpen in de top drie staat van Europese steden wat betreft groen en wateroppervlakte?”

Ultieme uitdaging: bevolkingstoename
Hoe dan ook, de stad Antwerpen staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. De bevolking stijgt elk jaar met anderhalf procent. Van de Velde: “Dit betekent dat je jaarlijks 5.000 tot 7.000 mensen in je stad moet integreren. Je moet woongelegenheid aanbieden voor alle lagen en groepen uit de bevolking en de dienstverlening optimaliseren.” Dat kan met grote bouwprojecten zoals Regatta, Park Spoor Noord of Nieuw Zuid. Maar ook steden als Lier of Mechelen krijgen dergelijke innovatieve en vaak ecologische bouwprojecten. “Het voordeel is dat de projecten goed uitgewerkt worden en comfort bieden. Bovendien worden groene ruimtes en openbare voorzieningen in zulke projecten geïntegreerd”, aldus Lemmens.

 


Wist je dat Antwerpen in de top drie staat van Europese steden wat betreft groen en wateroppervlakte? – Rob Van de Velde

 

Alles voor the bigger picture
Naast de projecten Park Spoor Noord, Park Spoor Oost en Nieuw Zuid haalt Van de Velde het plan voor de Zuiderdokken aan als kroon op het werk van deze legislatuur. “We zijn volop bezig met de plannen om van de Gedempte Zuiderdokken een enorme groene ruimte te maken. Uniek is ook dat we denken aan temperatuurmaatregelen. Door waterpartijen te integreren, krijg je verdamping, waardoor de luchtvochtigheid toeneemt en daarbij ook de luchtkwaliteit in Antwerpen.”  Ruimte moet optimaal benut worden én het moet passen in het totaalplaatje van een stad. “Een cocon kan mooi zijn, maar als het niet past in de grotere visie van een stad ben je fout bezig.”

Een leven lang in de stad
Antwerpen streeft daarom volgens Van de Velde naar een optimale mix tussen een perfecte dienstverlening en een ecologische groene stad. “Een stad moet veilig zijn en er moeten voldoende scholen, kinderoppasdiensten en rusthuizen zijn. De infrastructuur en de mobiliteit moeten op elkaar afgestemd zijn. In een stad word je geboren en moet je kunnen blijven tot het einde van je dagen.”