In samenwerking met

Bernard De Potter, Administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen

Ondernemerschap zit in de lift. Uit de recentste Startersatlas van Unizo blijkt dat er meer dan 82.000 nieuwe ondernemingen opgestart zijn in 2015. Een goede trend. Ook zien we een kentering bij jong ondernemerschap. We zijn dus goed bezig.

Ondernemen begint bij een juist beeld van ‘de ondernemer’ en nadenken over ondernemer worden. Er werden al heel wat initiatieven genomen en ondersteund om te sensibiliseren rond ondernemen, zoals Open Bedrijvendag, Beurs Ondernemen …

Ondernemen is hip!
Ook worden er inspanningen geleverd om ondernemerschap positief onder de aandacht te brengen in het onderwijs. In het hoger onderwijs zijn er namelijk meer en meer studenten die hun studie combineren met een eigen zaak. We kunnen stellen dat er zich in Vlaanderen, zeker bij jongeren, een ondernemingsgezinde cultuur aan het ontwikkelen is. Het is bij jongeren ‘hip’ om een eigen onderneming te hebben.

Kruisbestuiving binnen onderwijsniveaus
Via Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt minister Muyters ook structureel Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) en Stichting Onderwijs en Ondernemen, die een aanbod op alle schoolniveaus formuleren rond ondernemend onderwijs. MyMachine, één van de gesteunde projecten, is zo een mooi voorbeeld van kruisbestuiving binnen alle onderwijsniveaus waarbij kinderen uit het lager onderwijs een machine bedenken,  Howest-studenten hoger onderwijs werken dit verder uit en leerlingen uit het technisch secundair bouwen de machine.

 

In Vlaanderen, zeker bij jongeren, is er zich een ondernemingsgezinde cultuur aan het ontwikkelen

 

Lokale actoren
Er wordt daarnaast permanent geïnvesteerd in de versterking van de actoren die ondernemerschap ondersteunen zoals bedrijfsorganisaties, lokale besturen, incubatoren … Zo worden bijvoorbeeld, via de projecten ‘Ecosystemen in studentensteden’, alle lokale actoren op stadsniveau uitgedaagd om een lokale ondernemende cultuur uit te bouwen. Het ultieme doel is dat jongeren ondernemen als iets vanzelfsprekends gaan beschouwen en zich omgeven weten door (samenwerkende) organisaties die hen hierin prikkelen, informeren, initiëren en ondersteunen. In negen Vlaamse steden kunnen alle jongeren nu terecht in hun eigen ‘biotoop’ , zoals ‘Gentrepreneur’ in Gent of ‘Take Off Antwerp Alliance’ in Antwerpen.

Starters & snelle groeiers
Het beleid van minister Muyters blijft bovendien verder inzetten op ondersteuning naar starters toe. Samen met onze partners bieden we heel wat initiatieven aan waarop (potentiële) ondernemers, dus ook jongere, beroep kunnen doen (www.vlaio.be/sterkondernemen). Om competitief te blijven, volstaat het echter niet dat Vlaanderen focust op ‘meer starters’ alleen. Want hoewel snelle groeiers een klein deel van het totaal aantal ondernemingen uitmaken, dragen zij het meest bij tot netto jobcreatie en innovatie.

Stimulans voor groeibedrijven
Groei is in elke levensfase van een bedrijf van belang, maar bedrijven met een hoog groeipotentieel hebben gespecialiseerde programma’s nodig om hun groeipijnen te overwinnen en hun innovaties sneller naar de markt te brengen. Daarom ondersteunen we selectieve netwerken om kruisbestuivingen bij hoge groeibedrijven te stimuleren.