©Nico Van DamIn samenwerking met

Virginia Janssens
Managing Director EUROPEN

Circulaire economie is één van de meest beschreven onderwerpen van de laatste jaren. We blijven streven naar een economisch systeem, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen en energie door kringlopen te sluiten. Ook de verpakkingsindustrie sluit zich aan bij dit streven.

België als koploper
België is Europees en internationaal erkend als koploper in verpakking en afvalbeheer en bevindt zich in de top drie lidstaten wat betreft recyclage. Ons Belgische Fost Plus-systeem, waarmee de verpakkende industrie haar verantwoordelijkheid opneemt voor het apart ophalen van ons huishoudelijk verpakkingsafval, boekt goede resultaten, mee dankzij het actieve sorteergedrag van de Belgische burger en consument. Een goede communicatie met de burger, alsook een juiste verstandhouding met de gemeenten is deel van dit succes. Hierop verder bouwend, test Fost Plus momenteel het gescheiden ophalen van verpakkingen uit, met als doel de recyclagedoeleinden nog te verhogen. Daarnaast investeert onze verpakkingsindustrie verder in andere duurzaamheidscriteria zoals minder verpakking per product, voedselpreventie, slimmer design voor minder transport, een langere versheidsdatum…

Gezonde concurrentie
Gestimuleerd door de gezonde concurrentie tussen de verschillende verpakkingsmaterialen en -types, blijven ook bedrijven investeren. Ik denk bijvoorbeeld aan slimme verpakkingen via nanotechnologie, waarbij een chip aangeeft of het product binnenin nog eetbaar is.
Er gebeurt ook veel onderzoek naar nieuwe verpakkingsmaterialen, zoals bioplastics, vervaardigd uit natuurlijke producten zoals biomassa, champignons of bamboe. Ook belangrijk zijn de innovaties in afvalbeheer zoals in de betere sorteermachines of in nieuwe recyclagetechnologieën, zoals chemische recyclage die een verpakking terugbrengt naar haar originele grondstof. Zo blijft de sector steeds vernieuwen.

Innovatie in afvalbeheer
Onze sector blijft ook steeds verder innoveren om een antwoord te kunnen bieden op verschillende maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Een oudere en meer stedelijke bevolking heeft namelijk bepaalde noden, zoals kleinere verpakkingen. Ook economische verschuivingen, zoals meer handel via e-commerce, zorgen ervoor dat verpakkingssystemen worden aangepast. 3D-printingtechnologie zal ook een impact hebben op de huidige verhouding van de verpakkingsketens.

 

“Onze sector blijft steeds verder innoveren om een antwoord te bieden op verschillende maatschappelijke en demografische ontwikkelingen”

 

Doorgedreven regularisatie
Op het vlak van regularisatie bestaat er in de sector ook een sterke dynamiek. Europa finaliseert momenteel wetgevende maatregelen om de circulaire economie vooruit te helpen. Dit gaat onder andere om verhoogde verpakkingsrecyclage-doeleinden, meer en beter gescheiden ophaling van ons verpakkingsafval, meer hergebruik en het stimuleren van afvalpreventie.

Uitdagend landschap
Een van de grote uitdagingen van Europa is de juiste balans te bewaren tussen enerzijds de Europese harmoniserende regelgeving in een Europese eengemaakte markt voor (verpakte) goederen, en anderzijds de nationale, regionale en/of lokale bevoegdheden inzake milieuwetgeving. Ook heb je om een effectief en duurzaam Europees wetgevend kader te schetsen, betrouwbare en vergelijkbare data nodig van de verschillende lidstaten. De interpretatie van definities en berekeningsmethodes, bijvoorbeeld op het vlak van recyclage, verschillen per lidstaat. Deze verschillen worden nu weggewerkt in de nieuwe wetgeving, waardoor de industrie beter, eerlijker en slimmer vooruitgang kan boeken. De uitdaging van Europa is met deze verschillen op niveau van nationaal afvalbeleid, verpakkingsmaterialen, juridische interpretaties, nationale welvaart… rekening te houden, en toch een algemene lijn uit te schrijven voor een competitief en duurzaam Europa, dat wordt onderschreven door de 28 lidstaten.