Een woonzorgcentrum, thuisverpleging, een dagverzorgingscentrum, een serviceflat, een aangepaste woning,… De mogelijkheden om je oude dag zo aangenaam mogelijk te maken zijn talrijk. Het aanbod is ruim en de keuze niet vanzelfsprekend. De voorbereiding begint al op jonge leeftijd. Een gezonde levensstijl en voldoende beweging werpen op latere leeftijd vruchten af. “Obesitas is natuurlijk nefast”, vertelt Roald Nelissen, departementshoofd Healthcare van de hogeschool PXL. “Overgewicht vergroot de kans op onder andere hartfalen en diabetes. Door op jonge leeftijd gezond te eten en te leven verklein je de kans op chronische kwaaltjes.”

Onderschat screenings niet
Proactief optreden en voldoende sensibiliseren is dus de boodschap. En daaronder horen ook de traditionele medische screenings zoals een darm-, borst- en prostaatonderzoek. Maar evenzeer bij rugklachten, gewrichtspijnen of een verminderd zicht is het aangeraden om in een vroeger stadium de nodige onderzoeken te doen. Zo kan een verminderd zicht bijvoorbeeld wijzen op diabetes of kan door het wegvallen van oestrogenen tijdens de menopauze de kransslagaders van het hart sneller doen dichtslibben.

 

Overgewicht vergroot de kans op onder andere hartfalen en diabetes – Roald Nelissen

 

Behandeling op maat
Ondanks alle preventieve maatregelen komt er een moment waarop een oudere toch een bepaalde vorm van zorg nodig heeft. Verpleegkundige thuiszorg is een eerste stap wanneer je problemen ondervindt bij dagdagelijkse dingen zoals zich wassen of verplaatsen. In samenspraak met de patiënt en eventuele mantelzorgers wordt er gekeken naar de specifieke noden van de oudere. “Als thuisverpleegkundige bekijk je situatie per situatie”, aldus Wouter Grommen, opleidingscoördinator van de banaba interdisciplinaire ouderenzorg. “Is er extra hulp nodig? Welke taken kan de partner of mantelzorger op zich nemen? Kan de ergotherapeut probleemoplossend werken?” Zo’n behandeling op maat is erg belangrijk, want niet alle ouderen hebben dezelfde noden of krijgen evenveel hulp van buitenaf. “Door aan de specifieke behoeftes te voldoen, voelt de oudere zich echt geholpen.”

Veiligheid eerst!
Naast thuisverpleging is ook het aanpassen en veilig maken van de woning een van de eerste stappen. Maar hoe begin je eraan? “Dat is een samenwerking tussen verschillende partijen”, meent Grommen. De woonomgeving van de oudere wordt gescreend en samen met de thuisverpleegkundige en de huisarts wordt de beste oplossing op tafel gelegd. “Zowel in de thuiszorg, de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra wordt veiligheid hoog in het vaandel gedragen. Studenten worden daarop intensief getraind.”

 

Door aan de specifieke behoeftes te voldoen, voelt de oudere zich echt geholpen – Wouter Grommen

 

Langer thuisblijven mogelijk
In de fase wanneer thuisverpleging of mantelzorg niet meer voldoet, kunnen ouderen terecht in een woonzorg- of dagverzorgingscentrum met behandeling op maat. Die stap wordt steeds later gezet. Ouderen zijn dan ook kritischer en mondiger dan vroeger. Roald Nelissen: “De woorden van de dokter zijn niet meer heilig en de steeds vernieuwende technologie maakt het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Dat is zeker geen slechte evolutie en het is dan ook belangrijk dat hulpverleners mee zijn met dit verhaal en die zelfstandigheid stimuleren.”

 

behandeling op maar

 

Zoek sociaal contact op
Een andere belangrijke factor in het streven naar een aangename oude dag, is eenzaamheid. Voor veel ouderen, die bijvoorbeeld hun partner verloren, is eenzaamheid vaak de doodsteek. Het vrijetijdsleven en sociaal contact moeten daarom gestimuleerd worden. Aansluiten bij een vereniging of meedoen aan activiteiten in het dorp kunnen de levensstandaard op een natuurlijke wijze verbeteren. “Heel veel OCMW’s en gemeenten spelen daar al goed op in door bijvoorbeeld bij iedere vijvenzestigplusser op bezoek te gaan om de situatie te bekijken en naar de eenzaamheid te peilen”, aldus Grommen. “Er komen nu wel een aantal generaties aan die meer vertrouwd zijn met de huidige technologie. Social media kunnen zeker een middel zijn tegen eenzaamheid.”